XXVI Otwarty Turniej Szachowy SzachMatek

19.06.2021
20.06.2021
Date
Zielonka
POL
Place
30'
+30"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Girtler Ryszard 1400
2. Józefowicz, Dariusz 1400
3. Śledziewski, Mikołaj 1400
4. Józefowicz Jacek
1300
avg rating
35
avg age
0
rated players

Regulamin XXVI Otwartego Turnieju Szachowego SzachMatek

Organizatorzy:
Klub Szachowy SzachMatek
SzachMatek Szkoła Szachowa Michała Markiewicza

Sędzia Główny:
Michał Markiewicz, sędzia I klasy

Sędzia rundowy:
Sebastian Sentowski, sędzia I klasy

Cel:
Popularyzacja szachów wśród dzieci z Warszawy i okolic.
Umożliwienie zdobycia III oraz II kategorii szachowej.

Termin i miejsce rozgrywek:
19.06.2021-20.06.2021 (sobota-niedziela)
Zielonka,
ul. Gen. Ottokoara Brzozy-Brzeziny 25A
Sala szkoleniowa Klubu Szachowego SzachMatek

System rozgrywek, tempo gry, przepisy:
System szwajcarski na dystansie 7 rund.
30 minut dla każdego zawodnika plus 30 sekund dodawanych po każdym wykonanym posunięciu przez całą partię.

O kolejności miejsc decydują:
Punkty
Bucholtz Cut1
Bucholtz
Mały Bucholtz
Liczba wygranych
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych. W turnieju obowiązuje zapis partii.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę: 15 minut.

Turniej zgłoszony do PZ Szach. Istnieje możliwość zdobycia III i II kategorii szachowej (oraz I kobiecej).

Uczestnicy:
Poziom gry: W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające ranking szachowy minimum 1250, maksimum 1800.
Liczba uczestników:
Liczba uczestników ograniczona pojemnością sali. Minimum 12, maksimum 28.
W turnieju nie ma limitu wieku.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do 18.6.2021 r.: przez formularz zapisu na stronie ChessManager lub na adres mailowy: michal.markiewicz88@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej oraz telefonu kontaktowego do opiekuna.
O przyjęciu na listę startową decyduje kolejność zgłoszeń popartych wpłatą wpisowego. 18.6.2021 r. publikowana jest lista startowa potwierdzonych uczestników. Zapisy w dniu zawodów możliwe tylko w wypadku wolnych miejsc.
W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może wyrazić zgodę na udział zawodników z rankingiem niższym niż 1250 i wyższym niż 2000.

Planowany harmonogram zawodów:

Sobota, 19 czerwca
14.15– 14.30 Potwierdzenie uczestnictwa
Uwaga! Osoby spóźnione rozpoczynają turniej od II rundy – o ile będą wolne miejsca.
14.30 Odprawa techniczna
bezpośrednio po odprawie technicznej Rundy I-III

Niedziela, 20 czerwca
9.30-16.30 Rundy IV-VII
16.30 Zakończenie zawodów, rozdanie nagród
Wpisowe:
100 zł płatne na konto do 18.06.2021 r.

Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową

Dane do wpłat:
Nazwa odbiorcy: SzachMatek Michał Markiewicz
Nr rachunku: 04 1910 1048 2203 8653 2419 0001 (Santander Bank)
Adres: Ziębicka 3/19, 01-461 Warszawa
Tytuł przelewu (!): Imię i nazwisko – wpisowe na turniej 19.06.2021

Uwaga: Wpisowe płatne po terminie 18.06.2021 oraz w dniu zawodów jest wyższe i wynosi 120 zł.

Przy rezygnacji z zawodów wpisowe nie podlega zwrotowi, ale w uzasadnionych przypadkach można je przenieść na kolejne zawody, po ustaleniu tego z Organizatorem.

Nagrody i wyróżnienia gwarantowane:

Miejsca I-III w kategorii ogólnej: atrakcyjne nagrody rzeczowe
Miejsce I w kategorii kobiet: nagroda rzeczowa

Uwagi:
Podczas trwania turnieju dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej.
Podczas rozgrywania rund w strefie gry mogą przebywać jedynie uczestnicy turnieju.
Kibice mogą przebywać na sali gry tylko po wyraźnej akceptacji Sędziego Głównego.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zawodów przed ich rozpoczęciem.
Ostateczną interpretację regulaminu podejmuje Sędzia Główny.

chess:manager