Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych

11.12
2021
Date
Wrocław
POL
Place
3'
+2"
Tempo
0/11
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Tazbir, Marcin Tadeusz 2518
2. Kowalczyk, Paweł 2344
3. Sabuk, Piotr 2341
4. Dobrowolski, Piotr 2296
5. Stachowiak, Kamil 2269
See all 50 players
1748
avg rating
29
avg age
1
woman
46
rated players
2
federations

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH

WROCŁAW, 11.12.2021

Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy, Klub Sportowy AZS Wratislavia

Uprawnieni do gry

mieszkańcy Dolnego Śląska,
członkowie dolnośląskich klubów szachowych,
studenci dolnośląskich uczelni.

Termin:

11 grudnia 2021 r.

weryfikacja zgłoszeń do godz. 14:45.
I runda - godz. 15:00

Uwaga! Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet zostaną rozegrane w piątek 10.11.2021
w ramach Festiwal Szachów Kobiecych im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej

Miejsce rozgrywek

Wrocław, Klub Sportowy AZS Wratislavia, ul. Na Grobli 30-32

System rozgrywek:

System szwajcarski 11 rund, tempo gry: 3 min + 2 sek/pos.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza wg zaleceń PZSzach.

Zgłoszenia:

Za pomocą formularza w serwisie turniejowym https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6238139414740992/
lub mailem aleksander.sokolski@dzszach.pl w terminie do 9.12.2021

Wpisowe:

40 zł - pod warunkiem opłacenia do dnia 9.12.2021
(płatność szybkim przelewem podczas zgłoszenia lub wpłata na konto DZSzach
nr 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099)

Wpisowe dla zawodników wpłacane gotówką w dniu turnieju wynosi 50 PLN.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:

I miejsce – 700 PLN + puchar
II miejsce – 500 PLN
III miejsce – 300 PLN
Pozostałe nagrody zostaną podane we wczesnej fazie turnieju,
nagrodzonych będzie min. 10% uczestników.

zawodnicy z niepełnosprawnościami
I miejsce – 150 PLN + puchar
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

seniorzy (60+)
I miejsce – 150 PLN + puchar
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

zawodnicy o rankingu FIDE 1601-2000
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

zawodnicy o rankingu FIDE do 1600 (lub bez rankingu FIDE)
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

Nagrody w klasyfikacjach dodatkowych obowiązują pod warunkiem sklasyfikowania
min. 5 zawodników w danej klasyfikacji.

Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg powyższej kolejności).

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii.

chess:manager