II Zimowy Turniej Szachowy Grupa A klasy 1-3

16.02
2020
Date
Głuchołazy
POL
Place
10'
Tempo
7/7
Rounds

Regulamin II Zimowego Turnieju Szachowego dla Dzieci

I. Cel Turnieju
1. Popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego wśród najmłodszych.
2. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

II. Organizator
Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7
48-340 w Głuchołazy.

III. Termin i miejsce Turnieju
1. 16 lutego 2020 roku, Mała Galeria w Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy.
2. Terminarz:
godz. 10:00 Otwarcie
godz. 10:15 – 14:00 Turniej szachowy
godz. 14.15 wręczenie nagród

IV. System i tempo gry
1. Turniej szachowy będzie rozgrywany systemem szwajcarskim.
2. Czas gry: 10 min na całą partię dla jednego zawodnika.
3. 7 rund ( po 4 rundzie przewidziana jest 15 minutowa przerwa )

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia
1. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
2. W Turnieju wezmą udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie zgłoszą do turnieju najpóźniej do 14 lutego 2020 r., w sekretariacie Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7 48-340 Głuchołazy. Do turnieju uczestników można zgłosić także telefonicznie pod numerem 506131877 lub poprzez stronę chessmanager.com.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia

VI. Kolejność miejsc i nagrody
1. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku, gdy suma punktów jest jednakowa, będzie decydować kolejno:
- wartościowanie Buchholza
- wartościowanie progresywne
- dogrywka
2. Przewidziano puchary i dyplomy za zajęcie 3 pierwszych miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców, klasy 1-3 oraz 4-8.
3. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Polskiego Związku Szachowego, a interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
4. Sędzią głównym zawodów oraz prowadzącym turniej będzie trener klasy I Pan Jarosław Dąbrowski.

VII. Ważniejsze zasady gry:
1.Partię wygrywa zawodnik:
- który zamatuje króla przeciwka;
- jeżeli przeciwnik przekroczy dozwolony czas do namysłu;
- jeżeli przeciwnik wykona 2 nieprawidłowe posunięcia (np. zostawi króla pod biciem, zagra skoczkiem jak gońcem, zagra pionkiem na ukos jeżeli na szachownicy nie ma bicia itp.)
2. Należy wykonać ruch dotkniętą figurą oraz poinformować sędziego, jeżeli przeciwnik nie będzie chciał się ruszyć dotkniętą figurą.
3. Jeżeli zauważymy, że przeciwnik nie przestrzega zasad lub zwyczajnie niechcący się pomylił np. wykonując nieprawidłowe posunięcie:
- zatrzymujemy zegar szachowy;
- podnosimy rękę do góry i czekamy na sędziego.
4. Na sali gry musi panować bezwzględna cisza, zarówno w trakcie gry, jak i po jej zakończeniu, aby nie przeszkadzać pozostałym grającym osobom
VIII. Uwagi końcowe:
Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką osób dorosłych (opiekuna, rodzica, trenera). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator zapewnia poczęstunek i ciepłe napoje. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych. Akceptując regulamin, uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy). Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i marketingowych.

chess:manager