Turniej klasyfikacyjny na III i II kat oraz I kat kob.

29.01.2022
30.01.2022
Date
Strykowo
POL
Place
60'
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Zenker, Bernard 1454
2. Pietras, Igor 1403
3. Skrzypczak, Jan 1314
4. May, Jakub 1245
5. Wojciechowski, Szymon 1231
See all 72 players
1306
avg rating
20
avg age
8
women
17
rated players

Turniej klasyfikacyjny z możliwością zdobycia do II kat oraz I kat kob.
Strykowo/Stęszewa 29-30.01.2022 r.

Cel turnieju
popularyzacja szachów na terenie gminy Stęszew
podnoszenie umiejętności szachowych oraz doskonalenie zasad
współzawodnictwa sportowego
możliwość zdobycia do II kategorii szachowej oraz I kategorii
szachowej kobiecej

2, Organizatorzy
- Autonomiczna Sekcja Szachowa Lipno Stęszew
- Sołectwo Strykowo

System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo 60 min na
zawodnika

Miejsce rozgrywek
Sala gimnastyczna przy boisku sportowym Spójni Strykowo i OSP
Strykowo ul. Bukowska

Termin
29-30 stycznia 2022 r. godz. 10.00
29 stycznia 2022 - 4 rundy - I runda 10.00
30 stycznia 2022 - 3 rundy - V runda 9.30

Uczestnicy:
W zawodach mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą
swój udział i opłacą wpisowe w dniu turnieju.
Ilość uczestników ograniczona - 60 osób - decyduje kolejność
zgłoszeń. W dniu zawodów będą przyjmowane zgłoszenia w
przypadku wolnych miejsc. (obowiązuje zapis partii)

Nagrody.
I-III miejsce nagroda rzeczowa
dodatkowo przewidziane nagrody losowe - ilość podana będzie
po I rundzie

Zapisy i wpisowe :
Zapisy przez stronę internetową chessmanager lub przed
zawodami w godz. 9.00 -9.50.
Wpisowe:
40 zł - zawodnicy poza gminy Stęszew
20 zł - zawodnicy ASSz Lipno Stęszew, mieszkańcy Gminy Stęszew
oraz uczestnicy szkółki szachowej w Grodzisku Wlkp.
W kwocie wpisowego ujęta jest opłata klasyfikacyjna

Sędziowanie:
Sędzią głównym zawodów jest pan Krzysztof Rozumek - sędzia
klasy II

kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Buchholz Cut-1
3. Buchholz
4. Liczba zwycięstw
5. Progress

Informacje dodatkowe:
grający muszą przestrzegać obowiązków związanych z
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegania
wzmożonych zasad higieny.
na salę gry będą wpuszczani zawodnicy grający w turnieju oraz
obsługa po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
w turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi.
nie ma obowiązku grania partii w maseczce.
udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem
zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników
do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań
organizatorów.

Zapis w regulaminie
Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zm.) oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku

chess:manager