VI Świąteczno - Noworoczny turniej szachowy o puchar Prezesa LUKS Feniks Mrocza- Turniej B (na 4 i 5 kategorię)

28.12
2021
Date
Mrocza
POL
Place
30'
Tempo
5/5
Rounds

Komunikat organizacyjny

VI Świąteczno -Noworoczny Turniej Szachowy dla dzieci o Puchar Prezesa klubu LUKS FENIKS Mrocza – Mrocza, 28.11.2021 r.

Organizator i sponsorzy:
Klub Luks FENIKS Mrocza,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Rada Miasta i Gminy Mrocza
Cel zawodów:
promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
integracja środowiska szachowego,
promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.
Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Mrocza
Termin: 22 grudnia 2021
Weryfikacja uczestników: 08.00 – 08.40
Uroczyste otwarcie: 08.45
Rozpoczęcie 1 rundy: 9.00
Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00
Miejsce zawodów:

Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (dawna nazwa ulicy: 30-Lecia LWP). Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).

Tempo gry i system rozgrywek

Turniej dla zawodników posiadających V kategorię szachową lub bez kategorii szachowej
W turnieju będzie możliwość uzyskania V lub IV kategorii szachowej.
Czas gry: 30 minut dla zawodnika
System kołowy lub szwajcarski, w zależności od ilości zawodników;

Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Zawody prowadzi sędzia klasy I centralnej: Mirosław Kozielski

Sprawy organizacyjne:
Turniej nie jest zgłoszony do FIDE;
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju
Uczestnicy lub opiekunowie, będący pod wpływem alkoholu lub będą spożywać alkohol w trakcie rozgrywek, nie będą dopuszczeni do turnieju, lub będą usunięci z turnieju i saly gry;
Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz
Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju
Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager