XXIII Festiwal Szachowy w Poznaniu

10.07.2015
17.07.2015
Date
Poznań
POL
Place
90'
+30"
Tempo
9/9
Rounds

Organizator i Partnerzy

Cele turnieju

Sala gry

Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Al. Niepodległości 10

Zgłoszenia

System rozgrywek i tempo gry

System szwajcarski na dystansie 9 rund

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

O zajętym miejscu decyduje: liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.

chess:manager