KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE

03.07.2021
04.07.2021
Date
Suwałki
POL
Place
90'
+30"
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Kamiński, Maciej 1849
2. Jażdżyk, Jakub 1437
3. Kosmala, Damian 1235
1507
avg rating
22
avg age
3
rated players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE

Suwałki, 3-4 lipiec 2021 r.

ORGANIZATOR

FUNDACJA JAĆWIEŻ (www.fundacjajacwiez.pl)

MIEJSCE I TERMIN

• Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach 3-4 lipca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 i składać się będzie z 14 godzin zajęć poświęconych aktualnym Przepisom Gry Fide i Kodeksu Szachowego.

• Harmonogram: w sobotę 10:00-17:30 i w niedzielę 08:00-11.00, egzamin 11.15-12:15.

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA

• Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można
uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie,
g) kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym
wypełnienie norm na kategorie szachowe (będzie trzeba w zgłoszeniu podać linki do
sędziowanych zawodów, albo sprawozdania sędziowskie).

• Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:
a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej – w tym przypadku trzeba dodatkowo wypełnić wniosek i wpłacić 30 zł Podlaskiemu Związkowi
Szachwemu),
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach (150 zł).

• Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

• Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 lipca 2021 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać wyłącznie na e-mailem: Paweł Jaroch, paweljaroch84@gmail.com, tel. kom. 692 244 586.

FINANSOWANIE

• Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata kosztów kursu do dnia 1 lipca 2021 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140


SPRAWY RÓŻNE

• W ramach kursu będzie można wziąć udział w VII Festiwalu Szachowym oraz Kursie
na Instruktora Szachowego PZSzach które odbędą się w SP nr 11 Suwałkach.
4 lekcje – Przepisy Gry FIDE,
2 lekcje – Programy do kojarzeń (CAPro, ChessManager),
1 lekcja – Przepisy szachów szybkich i błyskawicznych,
1 lekcja – Regulaminy turniejowe,
1 lekcja – Systemy rozgrywek,
1 lekcja – Prawa i obowiązki sędziów,
1 lekcja – Wydawanie werdyktów sędziowskich,
1 lekcja – Obsługa zegarów szachowych,
1 lekcja – Ocena pozycji z punktu widzenia sędziego,
1 lekcja – Wzajemne relacje zawodników i sędziów.

Akceptując komunikat uczestnicy kursu sędziowskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz publikacji jego wyników.
Akceptując regulamin uczestnicy kursu sędziowskiego oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę
na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych
organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być
wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs na sędziego szachowego klasy okręgowej
Suwałki, 3-4.07.2021 r.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(ulica, miejscowość, kod)

Data urodzenia
(dd/mm/rrrr)

Klasa sędziowska
Telefon i e-mail

FAKTURA
(jeśli tak, dane poniżej)
TAK/NIE

Lista sędziowanych turniejów:
(dotyczy sędziów z III klasą uczestniczących w kursie, należy podać nazwę turnieju z serwisem zawodów,
datę odbycia turnieju oraz rodzaj i tempo gry)
1.
2.
3.
4.

chess:manager