I Skierniewicki Memoriał Paula Morphy’ego - Grupa A

21.04.2018
22.04.2018
Date
Skierniewice
POL
Place
30'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Nowicki, Filip 1511 5.5
2. Rak, Maciej 1746 5.5
3. Łukasik, Zuzanna 1568 5.0
4. Wrzodak, Jarosław 1294 4.5
5. Wesołek, Krzysztof 1065 4.5
See all 20 players

I Skierniewicki Memoriał Paula Morphy’ego

21-22.04.2018 r.

1. ORGANIZATOR

KS LogIN Skierniewice

2. CEL

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowisk szachowych. Możliwość podniesienia kategorii szachowych.

3. TERMIN I MIEJSCE

21-22.04.2018 r. Klub „KONSTANCJA”, 96-100 Skierniewice, ul. Kopernika 5

4. GRUPY TURNIEJOWE

Grupa A (sobota i niedziela) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach >= 1400
Grupa B (sobota) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach < 1400
Grupa C (niedziela) - Turniej Juniorów do lat 10 z rankingiem PZSzach < 1400

5. SYSTEM ROZGRYWEK

System szwajcarski
- Grupa A (sobota i niedziela) – 7 rund (sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy), tempo gry P30’+30”
- Grupa B (sobota) – 6 rund, tempo gry P30’
- Grupa C (niedziela) – 6 rund, tempo gry P30’

6. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Wysokość wpisowego:
- Grupa A (sobota i niedziela) – 30PLN za zawodnika, zniżka 10PLN dla zawodników KS LogIN Skierniewice
- Grupa B (sobota) – 20PLN za zawodnika, zniżka 10PLN dla zawodników KS LogIN Skierniewice
- Grupa C (niedziela) - 20PLN za zawodnika, zniżka 10PLN dla zawodników KS LogIN Skierniewice oraz dla zawodników, którzy występowali w Grupie B

Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM, FM i WFM.

Zapisy do dnia 20.04.2018 r. poprzez serwisy na stronie www.chessmanager.com:

Grupa A (sobota i niedziela) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach >= 1400
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5761075312066560/signup
Grupa B (sobota) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach < 1400
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5684265337487360/signup
Grupa C (niedziela) - Turniej Juniorów do lat 10 z rankingiem PZSzach < 1400
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5719100877701120/signup

7. NAGRODY

Grupa A (sobota i niedziela) – Puchar dla zwycięzcy turnieju, medale dla miejsc 1-3, nagrody finansowe dla miejsc 1-5, wysokość nagród zależna od ilości zawodników w turnieju, pula nagród utworzona z 50% wpisowego
Grupa B (sobota) – Puchar dla zwycięzcy turnieju, medale i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3
Grupa C (niedziela) – Puchar dla zwycięzcy turnieju, medale i nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3, upominki dla wszystkich uczestników turnieju

8. TERMINARZ

- Grupa A (sobota i niedziela) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach >=1400
21.04.2018 (sobota):
8:00 – 8:45 przyjazd uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i rejestracja
8:45 – 9:00 odprawa techniczna
9:00 – 11:00 runda 1
11:15 – 13:15 runda 2
13:15 – 14:00 przerwa obiadowa
14:00 – 16:00 runda 3
16:15 – 18:15 runda 4

22.04.2018 (niedziela):
9:15 – 11:15 runda 5
11:30 – 13:30 runda 6
13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
14:15 – 16:15 runda 7
16:30 zakończenie turnieju

- Grupa B (sobota) – Turniej Zawodników z rankingiem PZSzach < 1400
21.04.2018 (sobota):
8:00 – 8:45 przyjazd uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i rejestracja
8:45 – 9:00 odprawa techniczna
9:00 – 10:00 runda 1
10:10 – 11:10 runda 2
11:20 – 12:20 runda 3
12:30 – 13:30 runda 4
13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
14:15 – 15:15 runda 5
15:25 – 16:25 runda 6
16:45 zakończenie turnieju

- Grupa C (niedziela) - Turniej Juniorów do lat 10 z rankingiem PZSzach < 1400
22.04.2018 (niedziela):
9:15 – 9:30 przyjazd uczestników, potwierdzanie zgłoszeń i rejestracja
9:15 – 10:15 runda 1
10:20 – 11:20 runda 2
11:25 – 12:25 runda 3
12:30 – 13:30 runda 4
13:30 – 14:15 przerwa obiadowa
14:15 – 15:15 runda 5
15:25 – 16:25 runda 6
16:45 zakończenie turnieju

9. UWAGI KOŃCOWE

• Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
• Organizator nie posiada
• depozytu z tego względu, dopuszcza się wnoszenie na salę gry komunikatorów
• elektronicznych. Używanie ich na sali gry będzie karane.
• Dopuszcza się spóźnienia na rundę do spadnięcia czasu.
• Nieobecność podczas odprawy technicznej będzie skutkować wykluczeniem z kojarzeń rundy pierwszej. Zawodnicy spóźnieni mogą zostać dopuszczeni do gry w turnieju od rundy drugiej.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie turnieju są ostateczne.
• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
• Start zawodnika w turnieju oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocji oraz publikowanie danych na stronach internetowych.

chess:manager