Turniej Mikołajkowy ze Skoczkiem i Górażdże

04.12.2021
05.12.2021
Date
Nasielsk
POL
Place
55'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Lista startowa zamknięta.

Turniej Mikołajkowy ze Skoczkiem i Górażdże

I. Cel
• popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców gminy Nasielsk i okolic,
• rywalizacja sportowa,
• możliwość zdobycia III i II kategorii szachowej,
• propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Tomasz Lisik, Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/cuzGPP4b4o9V6ftSA

4 grudnia (sobota)
Odprawa techniczna od godz. 9:30.
Rozpoczęcie I rundy o godz. 10:00.

5 grudnia (niedziela)
Rozpoczęcie V rundy o godz. 10:00.

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy posiadający minimum IV kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• telefonicznie 506 659 852 lub mailem maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię
i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny zgłaszającego uczestnika).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 55 minut + 5 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.
• Obowiązuje zapis partii szachowej.

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do dnia 02.12.2021 r. (czwartek).
Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów. Limit miejsc w turnieju wynosi 36 uczestników.

VII. Wpisowe
Turniej jest bezpłatny.
Turniej realizowany w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” organizowanego przez Fundację GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody
Miejsca I-III – puchary
Dodatkowo:
• nagrody rzeczowe przyznawane losowo wśród uczestników,
• puchar dla najlepszej zawodniczki,
• pamiątkowe medale.
Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów klasycznych.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• uczestnicy nieletni przez cały czas trwania turnieju znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
o utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
o korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
o przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager