Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach - Grupa do lat 12 - „Dolnośląski SZACH-MAT”

12.12
2021
Date
Milicz
POL
Place
10'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Trzeciak, Emilian 1122
2. Samol, Zofia 1041
3. Ugorek, Kamil 1600
4. Andrzejewska, Anna 1400
5. Gustowska, Julia 1400
See all 9 players
1218
avg rating
9
avg age
3
women
2
rated players

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
Milicz, 12.12.2021

ORGANIZATORZY
• Dolnośląski Związek Szachowy
• Ośrodek Kultury w Miliczu
• UKS Skoczek Milicz

TERMIN I MIEJSCE
12 grudnia 2021, godz. 10:30.
Stara Rzeźnia, ul. Szewska 1b w Miliczu

SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
A) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
B) „Dolnośląski SZACH-MAT” - turniej do lat 12 (rocznik 2009 i młodsi). Turniej rozgrywany w ramach programu „Dolnośląski Szach-Mat” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 min + 5 sekundy na ruch.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz PZSzach. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności decydują kryteria wg zaleceń PZSzach.

ZGŁOSZENIA
Do 10 grudnia 2021 przez formularz w serwisie zgłoszeniowym lub na adres email: aleksander.sokolski@dzszach.pl Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju do godz. 10:15.
Liczba uczestników jest ograniczona do 50 osób, w przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

WPISOWE
Wpisowe 20 zł, płatne szybkim przelewem przy zgłoszeniu lub gotówką w dniu turnieju.
Dla osób zgłaszających się w dniu turnieju wpisowe wynosi 30 zł.

NAGRODY

A) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Milickiego w Szachach
I miejsce – 300 PLN
II miejsce – 200 PLN
III miejsce – 100 PLN
Najlepsza zawodniczka – 100 PLN

B) „Dolnośląski SZACH-MAT” - turniej do lat 12
Puchary dla zdobywców miejsc I-III w klasyfikacji generalnej.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach do lat 8, 10 i 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.
Turniej organizowany jest z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia niezbędnych zmian.

chess:manager