IV Turniej Weekendowy - Puławska Zima 2022 (Turniej A - FIDE)

29.01.2022
30.01.2022
Date
Puławy
POL
Place
60'
+30"
Tempo
0/5
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Zyśko, Jan 2090
2. Syrkiewicz, Michał 2053
3. Kozłowski, Michał 2047
4. Cap, Piotr 2014
5. Szwaj, Jacek 1938
See all 37 players
1659
avg rating
24
avg age
3
women
36
rated players
2
federations

IV Turniej Weekendowy – Puławska Zima 2022

Turniej A (FIDE)

REGULAMIN

1. Termin i miejsce.

Hotel OLIMPIC, ul. Hauke-Bossaka 1 w Puławach,
29-30 stycznia 2022 r.

2. Cele turnieju.

popularyzacja gry w szachy na terenie Puław i województwa lubelskiego

umożliwienie wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe

umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE

3. Warunki uczestnictwa.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem PZSzach min. 1800 (ranking FIDE max. 2199) po opłaceniu wpisowego w wysokości 80 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową) – członkowie TSz HUSARIA – 10 zł zniżki.

Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9).

Wpisowe należy wpłacać na konto TSz HUSARIA Puławy:

78 1240 2412 1111 0010 9397 5671 (tytuł przelewu: IV Turniej Weekendowy – Puławska Zima 2022 (A) - imię i nazwisko zawodnika).

4. System rozgrywek i tempo gry.

5 rund, system szwajcarski, tempo gry: 60 minut + 30 sekund na posunięcie

5. Harmonogram turnieju.

Sobota 29 stycznia Niedziela 30 stycznia
9:40 Odprawa techniczna IV runda 10:00
10:00 I runda V runda 13:10
13:10 II runda Zakończenie turnieju 16:20
16:20 III runda Harmonogram może ulec zmianie.

6. Nagrody.

I miejsce 300 zł + puchar
II miejsce 200 zł + puchar
III miejsce 100 zł + puchar
IV-VI miejsce Nagrody rzeczowe
Najlepszy junior Nagroda rzeczowa + puchar
Najlepsza zawodniczka Nagroda rzeczowa + puchar

Pula nagród gwarantowana przy udziale min. 20 zawodników.
Nagrody nie są dzielone ani łączone. Dyplomy dla wszystkich uczestników.

7. Kryteria ustalania miejsc.

suma punktów

Buchholz Cut-1

Buchholz

liczba zwycięstw

Sonneborn-Berger

8. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play. Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszających ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię.

Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE przez cały czas trwania partii. W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego – Anty-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Wyciąg z Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Szachowego z 15 stycznia 2015 r.:

· 4.3 Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach 5-8 rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.

· 4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych.

9. Sędziowanie.

Sędzią Głównym jest FA Aleksander Kędzierski, nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320,

e-mail: alkedzierski94@gmail.com

10. Postanowienia końcowe.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju.

chess:manager