Solar Mikoszewo 2020

24.08.2020
29.08.2020
Date
Mikoszewo
POL
Place
30'
Tempo
6/6
Rounds
chess:manager