Finisz

Finisz
Round 3

chess:manager
# Surname, Name Round 3 Surname, Name
1. Kornelia (1000) Kamil (1000)
2. Mateusz (1000) Michał (1000)
3. Ala (1000) Zuza (1000)
4. Natalka (1000) Maciej (1000)
5. Rysiu (1000) Olga (1000)
6. Filip (1000) Fabian (1000)
chess:manager