VIII Otwarty turniej w ZST Ustroń ONLINE

10.01
2022
Date
Ustroń
POL
Place
10'
Tempo
0/1
Rounds

VIII Otwarty Turniej w ZST Ustroń

10 Stycznia 2022, godzina 8.30

Komunikat organizacyjny

I. Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu, 43-450 Ustroń
Sędzia Główny – Patryk Piec e-mail: szachy@zstustron.edu.pl

II. Termin i miejsce:

10.01.2022 godzina 8.30
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 15

III. System rozgrywek i tempo gry:

System szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 15 minut dla zawodnika

IV. Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział każdy. Ilość uczestników ograniczona do 40 osób, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter lub u organizatora, następnie potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 8.20!!

V. Wpisowe:

10,00 zł płatność przy udziale w kolejnym turnieju

VI. Nagrody w turnieju:

3 pierwsze osoby w klasyfikacjach:
Junior (do 2005)
Dorosły (od 2004)

VII. Sędziowanie:

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.

VIII. Inne:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy (zawodnicy i kibice) turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami)
Każdy zawodnik i osoba towarzysząca, która dokona płatności jednocześnie akceptuje regulamin służący ograniczeniu ryzyka zakażenia w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju
Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju oraz publikacji aktualnych wyników.
Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.
Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.
Organizatorzy
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu
(Patryk Piec, Marek Sikora, Alicja Krzywoń, Jolanta Myrmus, Katarzyna Kałuża)

chess:manager