Otwarte Mistrzostwa Woj. Kuj-Pom w szachach szybkich

17.10
2020
Date
Świecie
POL
Place
12'
+4"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Grabarczyk, Mirosław 2343 8.5
2. Olszewski, Marek 1995 7.0
3. Budnik, Mateusz 1987 7.0
4. Bieluszewski, Robert 1808 6.5
5. Jesse, Jacek 1837 6.0
See all 47 players

Otwarte Mistrzostwa Województwa Kuj-Pom w Szachach Szybkich - Świecie 17 10 2020 r.

Cel mistrzostw
•Wyłonienie Mistrzów KPZSzach w kategorii seniorów w 2020 roku.
•Popularyzacja królewskiej gry na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
•Umożliwienie zdobycia rankingu ELO w szachach szybkich.
•Integracja środowiska szachowego w regionie - Promocja miasta i gminy Świecie.
Organizator
•Na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego
•Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu
•OKSiR Świecie
•UM Świecie
•Andrzej Leśniak – kierownik mistrzostw, tel. 506-913-301.
Termin i miejsce: * Zawody zostaną rozegrane w dniu 17.10.2020 roku o godzinie 10:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie.
Sędziowanie i uczestnictwo: * Zawody mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy chętny zawodnik, bez względu na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. Jednak mistrzem województwa zostaje najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka mieszkający na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast podział nagród nastąpi w kolejności miejsc klasyfikacji generalnej. Turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE. * Zgłoszenia do mistrzostw na stronie ChessArbiter, ChessManager, pocztą elektroniczną na adres:
andrzej.075@o2.pl lub telefonicznie 506-913-301, w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2020 roku. * Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów (tylko w przypadku wolnych miejsc), wówczas wpisowe zwiększone jest o 50%.
System rozgrywek: * Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Rywalizacja odbędzie się w jednej grupie, przy oddzielnej klasyfikacji – generalna oraz dla zawodników z województwa Kujawsko-Pomorskiego mężczyzn i kobiet. * W turnieju obowiązywać będzie oddzielna klasyfikacja końcowa dla kobiet, które rywalizować będą w jednej grupie z mężczyznami. Zasady wyłaniania mistrzyń, takie same jak w przypadku mężczyzn. * Obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu szachowego PZSzach. Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. * Tempo gry: 12’ + 4 ‘’ na ruch dla zawodnika w całej partii. * Sędzia główny - Ulrich Jahr -sędzia klasy międzynarodowej. * Turniej zgłoszony do FIDE.
Program turnieju: * 17.10.2020 roku * 9:00 - 9:50 – weryfikacja listy startowej * 9:50 - 10:00 – odprawa techniczna * 10:00 - 16:00 – rundy 1 - 9 * ok. 16:00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród
Zasady finansowania: * Zawodnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 25 zł – seniorzy, 20 zł – juniorzy (rocznik 2002 i młodsi). Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
Nagrody: * Przewidziane są nagrody finansowe za miejsca I – V (przy większej liczbie zawodników ilość nagród zostanie zwiększona). I m-ce 300 zł + puchar, wysokość pozostałych nagród zostanie podana po II rudzie. Nagrody rzeczowe do miejsca 20. Dla pozostałych zawodników upominki. * Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają puchary (kategoria kobiet i mężczyzn), pierwsza trójka otrzyma medale, pierwszych sześciu dyplomy. Osobna klasyfikacja juniorów i juniorek (przy udziale min. 6 zawodników w każdej grupie). Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymają puchary, pierwsza trójka – medale. Wszyscy juniorzy – nagrody rzeczowe.
Ustalenia końcowe: * Sprzęt szachowy zapewnia organizator. * Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów. * Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju lub opiekun prawny. * Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w regulaminie. * Na sali gry obowiązuje zakaz używania włączonych telefonów komórkowych (poza przypadkami zgłoszonymi sędziemu przed zawodami). * W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dotyczące szachów szybkich. * W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanych Przepisów Gry FIDE, dotyczące Aneksu (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2. * Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenia fotorelacji z mistrzostw, a także na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejscowość lub klub) do celów przeprowadzenia mistrzostw. Ze względu na pandemię koronawirusa oraz obowiązujące restrykcje prosimy każdego zawodnika oraz opiekuna o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę gry. Do czasu rozpoczęcia rundy wszyscy muszą mieć zasłonięte usta i nos. Po rozpoczęciu turnieju na sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, sędziowie i organizatorzy.
chess:manager