„TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH PAMIĘCI IM KRZYSZTOFA ŻOŁNIEROWICZA

29.05
2021
Date
Bydgoszcz
POL
Place
3'
+2"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Kacprzak, Kacper 2081 7.5
2. Kacprzak, Karol 2074 7.0
3. Szmidt, Przemysław 1893 6.5
4. Paprocki, Stanisław 1719 6.5
5. Paprocki, Antoni 1848 6.0
See all 22 players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH PAMIĘCI IM KRZYSZTOFA
ŻOŁNIEROWICZA”
I. CEL:
- Uczczenie pamięci, zmarłego w maju 2020 roku, znakomitego przyjaciela i mistrza
szachowego IM Krzysztofa Żołnierowicza.
- Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
- Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
II. ORGANIZATORZY:
- BKS Chemik
- Partnerem zawodów jest również Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
III. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW:
- Zawody poprowadzi Mikołaj Włoch
IV. TERMIN I MIEJSCE:
- Zawody odbędą się w dniu 29 maja 2021 r. w klubie BKS Chemik na sali sportowej Glinki 79
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
- „Turniej Szachów Błyskawicznych pamięci IM Krzysztofa ŻOŁNIEROWICZA”,
zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund, z czasem 3’+2”.
- W turnieju obowiązują Przepisy Kodeksu Szachowego oraz Przepisy Gry FIDE.
- Zawody są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE dla szachów błyskawicznych.
VI. WPISOWE:
- Wpisowe wynosi 15.00 zł i będzie pobierane na miejscu w dniu zawodów, przy
weryfikacji listy uczestników.
VII. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać do dnia 29.05.2021 r. do godziny 18.00

VIII. HARMONOGRAM:
 29.05.2021 r., godzina 18:00 - potwierdzanie zgłoszeń.
 29.05.2021 r., godzina 18:50 – odprawa techniczna i otwarcie zawodów.
 29.05.2021 r., godzina 19:00 – 21.00 – rundy I-XI.
 29.05.2021 r., godzina 21.15 – zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i
nagród.

IX. OCENA WYNIKÓW:
- Ocena wyników uzyskanych przez zawodników, przy zastosowaniu punktacji 1 pkt. za
zwycięstwo, 0,5 pkt. za remis oraz 0 pkt. za porażkę, w klasyfikacji końcowej
obejmować będzie: sumę zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz,
liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, liczbę zwycięstw czarnymi.
X. NAGRODY:
 I miejsce – Puchar 200 zł.
 II miejsce – 150 zł,
 III miejsce – 100 zł

*Podana ilość i wysokość nagród finansowych, będzie wypłacona w przypadku
startu co najmniej 30 zawodników. Jeżeli ta pula będzie niższa, to wysokość
nagród finansowych może ulec procentowej korekcie w dół.
XI. UWAGI KOŃCOWE:
- Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub
delegujący lub jego opiekun prawny.
- Organizatorzy zapewniają sale do gry oraz sprzęt szachowy oraz środki dezynfekcji.
- Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do Sędziego Głównego
zawodów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, celem sprawnego
przeprowadzenia zawodów, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej
przed startem turnieju.
- Zawodnicy startując w turniejach, akceptują powyższy Regulamin oraz wyrażają
zgodę na publikację ich podstawowych danych osobowych w statystykach
turniejowych, wynikach, jak też na publikację wizerunku w po turniejowych
fotogaleriach.
- Podczas trwania „Turnieju Szachów Błyskawicznych pamięci IM Krzysztofa
ŻÓŁNIEROWICZA”, będą stosowane obowiązujące obostrzenia sanitarne
w zakresie przeciwdziałania COVID-19, które zostaną omówione podczas odprawy
technicznej. Osoby nie stosujące się do ustalonych nakazów, będą usuwane z turnieju.

chess:manager