Turniej szachów szybkich w Galerii Młociny

21.11
2021
Date
Warszawa
POL
Place
12'
+3"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Litner, Igor 1806 5.5
2. Kamiński, Jan 1812 5.5
3. Syrkiewicz, Michał 1788 5.0
4. Tutaj, Rafał 5.0
5. Kowalewski, Jaroslaw 2060 5.0
See all 19 players

LISTA STARTOWA ZAMKNIĘTA
Turniej szachów szybkich w Galerii Młociny

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Warszawy i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Fani Gier (fanigier.net)

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 21 listopada 2021 r. w Galerii Młociny w strefie Dania i Spotkania (II piętro)
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 13:30 (potwierdzenie udziału do godziny 13:10).

IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający minimum IV kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego zawodów Dominika Rzeszowskiego poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 782 527 239 lub d.rzeszowski@interia.eu (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 12 min. + 3 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 19.11.2021 r. (piątek). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów. Limit miejsc w obu turniejach łącznie wynosi 50 uczestników.

VII. Wpisowe
Turniej jest bezpłatny.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX.
Nagrody:
Dla zwycięzcy – zegar elektroniczny DGT
Nagrody rzeczowe dla graczy za 2 i 3 miejsce
Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager