KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

04.07.2021
07.07.2021
Date
Suwałki
POL
Place
90'
+30"
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
Brak
0
players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

Suwałki, 4–7 lipca 2021 r.

ORGANIZATOR
FUNDACJA JAĆWIEŻ (www.fundacjajacwiez.pl)
Kierownik kursu: Paweł Jaroch, fundacjajacwiez@gmail.com, 692 244 586

MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 i składać się będzie z trzech
części: pedagogiczna (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane
kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej
wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie), szachowa (10 godzin, z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami
międzynarodowymi: FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM), metodyczna (25 godzin). Egzamin 7 lipca 2021 r. o godz. 18.00.
Przyjazdy dnia 4 lipca 2021 r. Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat PZSzach. Oprócz zdania
egzaminu będzie wymagane przynajmniej 80% obecności na wykładach oraz sporządzenie przykładowego konspektu
zajęć szachowych.

ZGŁOSZENIA
Do 25 czerwca 2021 r. Zgłoszenia udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres: Paweł Jaroch,
fundacjajacwiez@gmail.com, tel. kom. 692 244 586.
Zgłoszenie powinno zawierać: skan świadectwa szkoły średniej/studiów, ew. skan kwalifikacji pedagogicznych, kartę
zgłoszenia (wypełnić komputerowo), skan oświadczenie kandydata (załączniki znajdują się w serwisie). W kursie
uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce), pełnoletni, z minimum średnim
wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min. II kategorii szachowej lub III kategorii szachowej i kwalifikacji
pedagogicznych.

FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Opłaty za kurs wpłacamy na poniższe konto do 25 czerwca 2021 r.

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

SPRAWY RÓŻNE
Jesteśmy organizatorami kursów na instruktora szachowego PZSzach w latach 2015-2019. Uczestnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie. Wzorem lat ubiegłych organizator udzieli pomocy w znalezieniu noclegu i wyżywienia. Podczas
trwania kursu organizator zapewni darmowy serwis kawowy. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji i zmian w komunikacie.

Serwis Festiwalu Szachowego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6246005664120832

Serwis Kursu Sędziowskiego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5770219052072960

Serwis Kursu Instruktorskiego:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5711076924588032

HARMONOGRAM KURSU

04.07.2021 Niedziela – 10 h

13.00-14.30 – część pedagogiczna
14.30-16.00 – część pedagogiczna
16.00-17.30 – część pedagogiczna
17.30-19.00 – część pedagogiczna
19.00-20.30 – część pedagogiczna

05.07.2021 Poniedziałek – 12 h

09.00-10.30 – część metodyczna
10.30-12.00 – część metodyczna
12.00-13.30 – część metodyczna
14.30-16.00 – część metodyczna
16.00-17.30 – część metodyczna
17.30-19.00 – część metodyczna

06.07.2021 Wtorek – 13 h

08.15-09.00 – część metodyczna
09.00-10.30 – część metodyczna
10.30-12.00 – część metodyczna
12.00-13.30 – część metodyczna
14.30-16.00 – część metodyczna
16.00-17.30 – część metodyczna
17.30-19.00 – część metodyczna

07.07.2021 Środa – 10 h

09.00-10.30 – część szachowa
10.30-12.00 – część szachowa
12.00-13.30 – część szachowa
14.30-16.00 – część szachowa
16.00-17.30 – część szachowa

18.00-19.30 – Egzamin

chess:manager