Swiąteczny turniej w Świdwinie

20.12
2020
Date
Świdwin
POL
Place
10'
+3"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Strzałkowski, Damian 1734 8.5
2. Kapral, Krzysztof 1801 7.0
3. Peter, Rafał 1617 6.5
4. Kossowski, Paweł 1609 6.5
5. Jezikowska, Nadzieja 1357 6.0
See all 34 players

Organizatorzy: Urząd Miejski w Świdwinie, Stowarzyszenie Szachowe Husaria. Cel turnieju: - propagowanie gry w szachy , - popularyzacja gry w szachy. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w dniu 20.12. 2020 r. Na Zamku w Świdwinie ul. Niedziałkowskiego 17 Warunki udziału: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni,. Zgłoszenia: Zgłoszenie powinno zawierać: - imię i nazwisko, - ranking i kategorię, - przynależność klubową lub miejscowość z której się pochodzi, - . System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, 9 rund, czas gry: 10 min. na całą partię dla każdego zawodnika. plus 3 sek.za ruch. O kolejności miejsc decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, średni Buchholtz, pełny Buchholtz, progress, liczba zwycięstw. . Spóźnienie większe niż 5 minut oznacza przegraną. Nie wolno składać propozycji remisu przed 10. posunięciem. Sędzia: Emilian Wosztyl Nagrody przewidziane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników - zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie, za stan zdrowia zawodników niepełnoletnich odpowiadają kluby delegujące lub rodzice/opiekunowie; - zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju; - uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; - organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju; - ostateczna interpretacja regulaminu i możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłącznie organizatorom; - w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego; w kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; - w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; Kontakt: telefon: 530512003,

chess:manager