VII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR „KUŹNI TALENTÓW”

29.08
2021
Date
Białystok
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VII OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR „KUŹNI TALENTÓW” - 29.08.2021

I. CEL ZAWODÓW:

Popularyzacja szachów jako dyscypliny sportu i wspaniałego hobby wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego

Atrakcyjne spędzenie wolnego czasu

Zapoznanie rodzin z działalnością i ofertą fundacji Kuźnia Talentów w Białymstoku

II. ORGANIZATOR:

Fundacja Kuźnia Talentów, Marzena Kurnicka tel. 505181685

Sędzia główny: Piotr Chilkiewicz

III. TERMINY I MIEJSCE:

29.08.2021 (niedziela)

Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku, ul. Pogodna 12

Zapisy do 27.08.2021 na www.chessmanager.com

Rozpoczęcie turnieju: godz. 10:00

Uroczyste zakończenie: około godz.14:00

IV. UCZESTNICY:

Dzieci, młodzież i dorośli

V. NAGRODY:

Za miejsca I-III – puchary

60 godz. karnet na zajęcia szachowe w „Kuźni Talentów” dla najlepszego zawodnika w kategorii do lat 8

· Nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki

· Puchar dla najlepszej rodziny szachowej (składającej się z dwóch uczestników turnieju np. ojciec i syn, brat i siostra, wnuczek i dziadek, bratanek i wujek itp.)

VI. ZGŁOSZENIA:

Zapisy do 27.08.2021 na stronie www.chessarbiter.com. Należy podać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia oraz kategorię szachową i nazwę klubu. W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z p. Marzeną Kurnicką pod nr tel. 505181685.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, po terminie o przyjęciu zgłoszenia decyduje Organizator

VII. WPISOWE:

40 zł od uczestnika - płatne do piątku przed turniejem poprzez serwis turniejowy: https://www.chessmanager.com

VIII. SYSTEM GRY:

7 rund systemem szwajcarskim

Tempo gry – po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

IX. OCENA WYNIKÓW:

O kolejności miejsc decyduje:

· liczba zdobytych punktów,

· wartościowanie średnie Buchholza,

· wartościowanie pełne Buchholza,

· progresja,

· liczba zwycięstw

W wypadku wyczerpania powyższych kryteriów, w celu ustalenia zwycięzcy, Sędzia główny zarządza dogrywkę

X. SPRAWY RÓŻNE:

W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach.

Sprzęt szachowy do gry oraz nagrody zapewnia organizator.

Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.

Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.
- Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora, a w zakresie przepisów gry do sędziego głównego turnieju.
- Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z potrzeb organizacyjnych.

• Nie ma potrzeby potwierdzania swojego udziału przed zawodami.
• W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.

chess:manager