Turniej o czekoladę

Turniej o czekoladę
Round 5

chess:manager
# Surname, Name Round 5 Surname, Name
1. Puchalik, Emilia (1250) Zofia Janosz (1000)
2. Oczkowski, Kamil (1200) Piotr Łasiewicki (1000)
3. Nataniel Pasionek (1000) Michał Wilkowski (1000)
4. Asia Janosz (1000) 1 No Opponent
chess:manager