XXVIII Suwalska Szkolna Liga Szachowa - do lat 9 - T.5

08.01
2022
Date
Suwałki
POL
Place
6'
+4"
Tempo
9/9
Rounds

REGULAMIN

XXVIII EDYCJA SUWALSKIEJ LIGI SZKOLNEJ

W SZACHACH 2021/2022

CEL:
• Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
• Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
• Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, Fundacja Jaćwież (http://fundacjajacwiez.pl/).
• Kierownik zawodów i sędzia główny: IA Paweł Jaroch (692 244 586).

TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się w formie 8 turniejów w czasie roku szkolnego 2021/2022, w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).
• Potwierdzenie udziału w zawodach najpóźniej 15 minut przed każdym turniejem (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy). Istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com lub serwisy turniejowe ChessManager.
• Terminarz:
I Turniej - 11.09.2021 r. 15.00 Blitz
II Turniej - 25.09.2021 r. 09.00 Rapid
III Turniej - 26.09.2021 r. 09.00 Blitz
IV Turniej - 16.10.2021 r. 09.00 Rapid
V Turniej - 08.01.2022 r. 09.00 Blitz
VI Turniej - 12.03.2022 r. 09.00 Rapid
VII Turniej - 09.04.2022 r. 09.00 Blitz
VIII Turniej - 10.04.2022 r. 09.00 Rapid

UCZESTNICTWO:
• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni w ramach grup turniejowych pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
• Turnieje będą rozgrywane w dwóch grupach:
Grupa A - OPEN – dla wszystkich chętnych
Grupa B - do lat 9 – dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze.
• Udział w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje termin zgłoszeń najpóźniej na dwa dni przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego lub serwis turniejowy https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5727552863731712

SYSTEM ROZGRYWEK:
• Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7-11 rund tempem szachów błyskawicznych (6+4 i 3+2) oraz tempem szachów szybkich (10+5 i 15+10). Punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
• Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.

NAGRODY:
• Po zawodach najlepsi zawodnicy w grupie do lat 9 oraz OPEN (w tym klasyfikacja do lat 14 dzieci) w każdej grupie otrzymają nagrody rzeczowe, drobne upominki oraz puchary i medale pozyskane w miarę możliwości od sponsorów.
• Na zakończenie cyklu gwarantowane puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej za 8 pierwszych miejsc.
• Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się wszystkie punktowane turnieje.
• Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka – do lat 9 i do lat 14 (VIII klasa) w grupie OPEN.
• Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
• Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
• Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
• Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach poza kilkoma wyjątkami ogłoszonymi na odprawie technicznej.
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

WYTYCZNE SANITARNE:
• Na sali gry przebywają wyłącznie dzieci i młodzież uczestnicząca w zawodach oraz osoby obsługujące turniej.
• Uczestnicy turnieju po szkole chodzą w maseczkach, które mogą zdjąć przy rozgrywaniu partii oraz dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły oraz po zakończeniu zawodów.
• W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe.

chess:manager