VI Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu LUKS FENIKS Mrocza - OPEN A

16.01
2022
Date
Mrocza
POL
Place
12'
+4"
Tempo
7/7
Rounds

Pairings

Surname, Name Result Surname, Name
1. Jagodziński, Alan 1 : 0 Jagodziński, Olaf
2. Zakaszewski, Mateusz 0 : 1 Hałuja, Wiktor
3. Hałuja, Igor 0 : 1 May, Jakub
4. Zakaszewski, Tymon 1 : 0 Tajer, Cezary
5. Klimek, Kacper 0 : 1 Dyl, Piotr
See all 7 matches

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Jagodziński, Alan 1462 5.5
2. Hałuja, Wiktor 1409 5.5
3. May, Jakub 1296 5.0
4. Zakaszewski, Tymon 1279 5.0
5. Jagodziński, Olaf 1425 4.0
See all 14 players

Komunikat organizacyjny

VI Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu LUKS FENIKS Mrocza – Mrocza, 16.01.2022 r.

Organizator i sponsorzy: * Klub Luks FENIKS Mrocza, * Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy * Urząd Miasta i Gminy w Mroczy * Rada Miasta i Gminy Mrocza
Cel zawodów: * promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza, * integracja środowiska szachowego, * promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej. * Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Mrocza
Termin: 16 styczeń 2021r. (niedziela) * Weryfikacja uczestników: 09.00 – 09.40 * Uroczyste otwarcie: 09.45 * Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00 * Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00
Miejsce zawodów:

Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (dawna nazwa ulicy: 30-Lecia LWP). Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).
Koszt i warunki uczestnictwa: * Wpisowe do zawodów – 15 zł * Juniorzy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł * W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju

Tempo gry i system rozgrywek
W ramach VI Feryjnego Turnieju Szachowego, przeprowadzone będą następujące turnieje:

OPEN A - o puchar Prezesa Klubu LUKS Feniks Mrocza * Turniej dla juniorów z conajmniej IV kategorią szachową; * Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika. * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.

OPEN B - o puchar kierownika Sekcji Szachowej LUKS Feniks Mrocza * Turniej dla zawodników posiadających V kategorię szachową lub bez kategorii szachowej * W turnieju będzie możliwość uzyskania V lub IV kategorii szachowej. * Czas gry: 30 minut dla zawodnika na dystansie 5 rund. * System kołowy lub szwajcarski, w zależności od ilości zawodników;

OPEN C - opcjonalny * dla opiekunów i rodziców zawodników grających w Turniejach A i B; * Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika; * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.

Zgłoszenia: * Zgłoszenia telefoniczne (tel: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com) * Serwis chessmanager.com: * Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 stycznia, 2022r. * W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową. * Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. **

Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Zawody prowadzi sędzia klasy I centralnej: Mirosław Kozielski

Nagrody:
Za zajęcie miejsc I-III w turniejach przewiduje się puchar i medale. Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego juniora Gminy Mrocza

Sprawy organizacyjne: * Turniej nie jest zgłoszony do FIDE; * Istnieje możliwość zorganizowania równoległego turnieju dla rodziców, opiekunów i instruktorów. * Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych. * Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju * Uczestnicy lub opiekunowie, będący pod wpływem alkoholu lub będą spożywać alkohol w trakcie rozgrywek, nie będą dopuszczeni do turnieju, lub będą usunięci z turnieju i saly gry; * cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawe/herbate, słodycze i sprawy organizacyjne. * Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz * Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.). * Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.). * Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą. * Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager