VI Suwalski Festiwal Szachowy "Suwalszczyzna 2020" - Juniorzy do lat 11 (B i C)

08.07.2020
14.07.2020
Date
Suwałki
POL
Place
30'
+30"
Tempo
9/9
Rounds

CEL
• Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród mieszkańców Miasta Suwałk.

ORGANIZATOR
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach (http://sp11suwalki.pl/).
• UMKSz Jaćwież Suwałki (www.jacwiezsuwalki.pl),
• Fundacja Jaćwież (www.fundacjajacwiez.pl).
• Kierownik zawodów: Piotr Zieliński, tel. 608 085 228 piotr11z@wp.pl
• Sędzia główny: IA Paweł Jaroch, tel. 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com

TERMIN I MIEJSCE
• 8-14.07.2020 r. Suwałki, ul. Szpitalna 66 (SP nr 11 – lodowisko).

GRUPY TURNIEJOWE
• Grupa OPEN A – dla wszystkich chętnych (zgłoszona do FIDE)
• Grupa B – Turniej Juniorów do lat 11 (2009 i mł.)
• Grupa C – Turniej Młodzików do lat 9 (2011 i mł.)

SYSTEM ROZGRYWEK
• System szwajcarski, 9 rund.
• Tempo gry: Grupa OPEN 90’ + 30’’ na zawodnika, Grupa B i C 30’ + 30’’ na zawodnika.

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
• Wysokość wpisowego: Grupa OPEN – 120 zł, Grupa B i C – 50 zł.
• Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
• Wpisowe należy przesyłać do dnia 01.07.2020 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

• Uwaga: w przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia 01.07.2020 r. jego wysokość wzrasta
o 50%. Zapisy do dnia 01.07.2020 r. poprzez serwisy na stronie chessmenager.com:

Grupa OPEN A - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5751879252312064

Grupa B (do lat 11) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5763982147190784

Grupa C (do lat 9) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5691311703195648

• Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: fundacjajacwiez@gmail.com.
• Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), zawodnicy zagraniczni ID_FIDE.

NAGRODY

GRUPA OPEN
• Gwarantowana nagroda finansowa (pozostałe miejsca w zależności od ilości zgłoszeń,
min. 6 nagród finansowych):

I miejsce 700 zł + puchar + dyplom
Nagrody rzeczowe za miejsca VII-X.

Dodatkowe klasyfikacje (puchar + nagroda):
- najlepszy Old-Boy (55+)
- najlepszy Junior do lat 10, 12, 14 i 18
- najlepsza Kobieta
- najlepsza osoba z Suwałk oraz UMKS Jaćwież

GRUPA B i C
Miejsca I-III – puchary osobno wśród dziewcząt i chłopców, miejsca I-VI dyplomy.
Miejsca I-X – atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Dla każdego zgłoszonego dziecka drobne upominki.

TERMINARZ
08.07.2020 r.
14:30 – Potwierdzanie zgłoszeń
15:00 – Otwarcie i I-sza runda

09.07.2020 r.
10:00 – II-ga runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – III-cia runda

10.07.2020 r.
10:00 – IV-ta runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – V-ta runda

11.07.2020 r.
10:00 – VI-ta runda

12.07.2020 r. - dzień wolny

13.07.2020 r.
10:00 – VII-ma runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – VIII-ma runda

14.07.2020 r.
10:00 – IX-ta runda
13:30 – Zakończenie turnieju

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
• Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty miejsc noclegowych w Suwałkach i okolicach.
• W razie wystosowania oficjalnego zapytania, Organizator pomoże w znalezieniu odpowiedniego miejsca
czy cateringu w przerwach obiadowych.

UWAGI KOŃCOWE
• Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do
Organizatora i Sędziego Głównego.
• Za zdolność zawodników do startu w turnieju oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub
opiekun prawny delegujący uczestnika na turniej.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do
pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów
informacyjnych i prywatnych.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie
www.fundacjajacwiez.pl oraz podpisania jej przed I rundą na sali turniejowej.
• Podczas organizacji turnieju szachowego obowiązują wytyczne sanitarne oraz rekomendacje Polskiego
Związku Szachowego.
• Szczegółowe zasady panujące na festiwalu zostaną ogłoszone w osobnym komunikacie.

Komunikat Organizacyjny nr 2
VI Festiwal Szachowy „Suwalszczyzna 2020”

Ze względów organizacyjnych została zmieniona sala gry na „średnią salę gimnastyczną w SP
nr 11” – wejście od strony ORLIK-a. Toaleta będzie dostępna na ORLIK-u.

Ze względu na 2 turę wyborów musiał zostać zmieniony lekko harmonogram imprezy (nie
będzie rundy w niedzielę), który po zamianach będzie wyglądał następująco:
TERMINARZ

08.07.2020 r.
14:30 – Potwierdzanie zgłoszeń
15:00 – Otwarcie i I-sza runda

09.07.2020 r.
10:00 – II-ga runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – III-cia runda

10.07.2020 r.
10:00 – IV-ta runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – V-ta runda

11.07.2020 r.
10:00 – VI-ta runda

12.07.2020 r. - dzień wolny

13.07.2020 r.
10:00 – VII-ma runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – VIII-ma runda

14.07.2020 r.
09:00 – IX-ta runda
13:30 – Zakończenie turnieju

Zawodnik ma prawo skorzystać z pauzy półpunktowej (half-bye) w rundach 1-5. Należy to
zgłosić sędziemu głównemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii danej rundy, a w
przypadku pierwszej partii 5 sierpnia do godziny 20:30 (mailowo na adres:
fundacjajacwiez@gmail.com lub telefonicznie: +48 692 244 586).

WYMOGI SANITARNE:
- sala gry jest wyłącznie dla sędziów oraz zawodników (nie ma możliwości wejścia
przez kibiców, w tym rodziców),
- przed każdym wejściem na salę gry trzeba dezynfekować ręce,
- podczas gry można korzystać z rękawiczek, nie ma wymogu podawania ręki,
- wejście na salę gry wyłącznie w maseczkach, przy partii maseczkę można zdjąć,
- organizator będzie posiadał rękawiczki i maseczki dla zapominalskich :)
- w miarę możliwości prosimy o posiadanie własnych środków higienicznych :)

chess:manager