Wieczny Szach

09.12
2017
Date
Nekla
POL
Place
15'
Tempo
7/7
Rounds

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

WIECZNY SZACH

Nekla, 9 grudzień 2017 r. (sobota)

1.Cel zawodów

popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim

integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim

stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku

podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator i partnerzy

Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie

UKS „Płomyk” Nekla

Nekielski Ośrodek Kultury

3.Termin i miejsca zawodów

9 grudzień 2017 r.

sala sesyjna – Nekielski Ośrodek Kultury, 62-330 Nekla, ul.Wiosny Ludów 2b

Program minutowy:

9.00 – 9.30 weryfikacja zawodników

9.35 – 9.40 oficjalne rozpoczęcie zawodów

9.40 – 13.30 rywalizacja: rundy I - VII

13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt

w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek

organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla pierwszych 60 uczestników, którzy dokonają pełnego zgłoszenia (wypełnienie formularza + opłacenie wpisowego)

pozostali chętni zawodnicy, którzy chcą wystartować w zmaganiach muszą we własnym zakresie dostarczyć sprzęt szachowy (szachownica, bierki, zegar)

opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 1999 r. i młodsi): 5,00 zł, pozostali: 10,00 zł.

opłata wpisowa płatna na konto bankowe Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie, ul. Kosynierów 94, 62-300 Września, nr 47 9681 0002 0000 0701 2000 0010, tytułem: imię, nazwisko, Wieczny Szach

link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie www.pomagamaktywnie.pl

wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl

W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

6.Sposób przeprowadzenia zawodów

zawody planuje się przeprowadzić na dystansie 7 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika

wszyscy zawodnicy grają w jednym turnieju, planuje się utworzyć następujące klasyfikacje: do lat 10, 13, 18, open

kolejność zajętych miejsc ustalona zostanie na podstawie kolejno: liczba zdobytych punktów, buchholtz średni, buchholtz, liczba zwycięstw, liczba partii czarnymi, bezpośredni pojedynek

7.Nagrody

w każdej klasyfikacji medale lub dyplomy dla 3 najlepszych uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe

8.Informacje dodatkowe

organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników

organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa

WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI

U W A G A !

we własnym zakresie

chess:manager