SZACHY Z BLUESEM - V Suwalski Festiwal Szachowy - Do lat 9 (2010 r. i młodsi)

08.07.2019
14.07.2019
Date
Suwałki
POL
Place
30'
+30"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Butkiewicz, Jan 1125 8.5
2. Busiński, Jan 8.0
3. Dziczkowski, Julian 5.5
4. Kowalski, Filip 5.0
5. Snarska, Aleksandra 4.5
See all 10 players

CEL
• Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród mieszkańców Miasta Suwałki.
• Propagowanie Suwałki Blues Festiwalu, który odbędzie się od 11 do 14 lipca 2019 r.

ORGANIZATOR
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach, UMKSz Jaćwież Suwałki, Fundacja Jaćwież.
• Kierownik zawodów: Piotr Zieliński, tel. 608 085 228, piotr11z@wp.pl
• Sędzia główny: IA Paweł Jaroch, tel. 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com
Festiwal dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

TERMIN I MIEJSCE
• 8-14.07.2019 r. Suwałki, ul. Szpitalna 66 (SP nr 11).

GRUPY TURNIEJOWE
• Grupa OPEN – dla wszystkich chętnych (zgłoszona do FIDE)
• Grupa B – Turniej Juniorów do lat 11 (2008 i mł.)
• Grupa C – Turniej Juniorów do lat 9 (2010 i mł.)

SYSTEM ROZGRYWEK
• System szwajcarski, 9 rund.
• Tempo gry: Grupa OPEN 90’ + 30’’ na zawodnika, Grupa B i C 30’ + 30’’ na zawodnika.

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
• Wysokość wpisowego: Grupa OPEN – 120 zł, Grupa B i C – 50 zł.
• Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
• Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM i WIM.
• Wpisowe należy przesyłać do dnia 03.07.2019 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

• Uwaga: w przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia 03.07.2019 r. jego wysokość wzrasta
o 50%. Zapisy do dnia 03.07.2019 r. poprzez serwisy na stronie www.chessmenager.com:

Grupa OPEN https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4871599928901632/signup
Grupa B (do lat 11) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5650214014681088/signup
Grupa C (do lat 9) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5688921736347648/signup

• Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: fundacjajacwiez@gmail.com.
• Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
zawodnicy zagraniczni ID_FIDE.

NAGRODY
GRUPA OPEN
Gwarantowane nagrody finansowe (pozostałe miejsca w zależności od ilości zgłoszeń, min. 6):

I miejsce 1500 zł + puchar + dyplom
II miejsce 1000 zł + dyplom
III miejsce 750 zł + dyplom
FIDE do 1600 – I miejsce 200 zł + dyplom
FIDE do 1200 – I miejsce 200 zł + dyplom
Nagrody rzeczowe za miejsca VII-XII.
Dodatkowe klasyfikacje:
- najlepszy Old-Boy (55+)
- najlepszy Junior do lat 10, 12, 14 i 18
- najlepsza Kobieta
- najlepsza osoba z Suwałk oraz UMKS Jaćwież

GRUPA B i C
Miejsca I-III – puchary, osobno wśród dziewcząt i chłopców, a miejsca I-VI dyplomy.
Miejsca I-X – atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszystkie dzieci zgłoszone w terminie otrzymają pamiątkowe kubki festiwalowe.

TERMINARZ

08.07.2019 r.
14:30 – Potwierdzanie zgłoszeń
15:00 – Otwarcie i I-sza runda

09.07.2019 r.
10:00 – II-ga runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – III-cia runda

10.07.2019 r.
10:00 – IV-ta runda

11.07.2019 r.
10:00 – V-ta runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
15:00 – VI-ta runda

12.07.2019 r.
10:00 – VII-ma runda

13.07.2019 r.
10:00 – VIII-ma runda

14.07.2019 r.
09:00 – IX-ta runda
13:30 – Zakończenie turnieju

• Organizator przewiduje także dodatkowe atrakcje: turniej błyskawiczny, turniej kloca i przede
wszystkim możliwość obejrzenia wielu koncertów znanego na całą Polskę i Świat Suwałki Blues Festiwal
(http://suwalkiblues.com/pl/).

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
• Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty miejsc noclegowych w Suwałkach i okolicach.
• W razie wystosowania oficjalnego zapytania, Organizator pomoże w znalezieniu odpowiedniego miejsca
czy cateringu w przerwach obiadowych.

UWAGI KOŃCOWE
• W ramach Festiwalu odbędzie się kurs sędziowski na klasy okręgowe (6-7.07.2019 r.)
oraz Kurs na instruktora szachowego PZSzach (4-8.07.2019 r.).
• Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego.
• Za zdolność zawodników do startu w turnieju oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub
opiekun prawny delegujący uczestnika na turniej.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora
podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do
pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów
informacyjnych i prywatnych.

chess:manager