Festiwal Szachowy Turniej A

28.01.2022
30.01.2022
Date
Bydgoszcz
POL
Place
90'
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Grzenkowicz, Przemysław 1802
2. Wąsiołek, Adrian 1682
3. Ignacak, Kamil 1573
4. Matłoka, Mateusz 1437
5. Górny, Marek 1287
See all 8 players
1430
avg rating
23
avg age
8
rated players

Regulamin

Festiwalu Szachowego pod Patronatem Honorowym

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Mikołaja Bogdanowicza

Bydgoszcz 28-30.01.2022r.

1. Cel turnieju:

Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych. Aktywne spędzenie czasu w trakcie ferii
zimowych.

2. Organizatorzy:

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,
Politechnika Bydgoska,
BKS Chemik Bydgoszcz - sekcja szachowa.

3. Termin i miejsce:

28.01 - 30.01.2022 r. Bydgoszcz, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul.
Profesora Sylwestra Kaliskiego 7 - hol główny.

4. Uczestnictwo:

Turnieje Festiwalu Szachowego będą rozgrywane w grupach:

A – zawody będą odbywać się w dniach 28.01.-30.01.2022 w godz. od 9.00 do 18.00
(9 rund, 90 minut na zawodnika – możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową)
dla zawodników z rankingiem PZSzach od 1800 do 1900

B – zawody będą odbywać się w dniach 29.01.-30.01.2022 w godz. od 9.00 do 17.00
(7 rund, 60 minut na zawodnika – możliwość zdobycia II lub III kategorii szachowej)
dla zawodników z rankingiem PZSzach od 1400 do 1600

C – zawody będą odbywać się w dniu 29.01.2022r. W godz od 9.00 do 16.00
(7 rund, 30 minut na zawodnika – możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej)
dla zawodników z rankingiem PZSzach do 1250

D - zawody będą się odbywać w dniu 29.01.2022r. W godz. od.18.30 do 21.00
(9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy za ruch na zawodnika)

E - zawody będą się odbywać 30.01.2022r. W godz. od 10.00 do 15.30
( 9 rund, 10 minut plus 5 sekund na zawodnika )

Wpisowe do turniejów A,B,C płatne na miejscu 25 zł, a turniejów D i E 20 zł.
Turnieje nie są zgłoszone do FIDE.

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane przez serwis turniejowy chessmanager lub na adres e-mailowy:
mikolajwloch212@gmail.com do dnia 26.01.2022r. do godz 20.00
Z uwagi na wymogi klasyfikacyjne organizator informuje, że Turniej A zostanie rozegrany jeżeli zgłosi
się do udziału w nim minimum 10 zawodników.

6. Sędziowanie i ocena wyników:

Sędzią głównym turnieju będzie Mikołaj Włoch. Sędzią pomocniczym Jacek Górny.
W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Bucholz, pełny
Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
W razie zmiany systemu rozgrywek na turniej kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: Berger,
liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

7. Nagrody:

Turniej A
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Turniej B
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Turniej C
1 miejsce puchar
Miejsca 1-5 nagrody rzeczowe
Dla pozostałych uczestników upominki.
Turniej D i E
I miejsce Puchar + 150 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce 50 zł
Najlepsza kobieta 50 zł

8. Sprawy organizacyjne:

Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest
ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 833 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
turnieju.
Udział w turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych
osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji turnieju w mediach, internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Podczas zawodów organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem COVID-19 w
postaci środków dezynfekujących.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie
zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.

chess:manager