VI Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu LUKS FENIKS Mrocza - OPEN B (o 5 i 4 kategorię)

16.01
2022
Date
Mrocza
POL
Place
30'
Tempo
5/5
Rounds

VI Feryjny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa klubu LUKS FENIKS Mrocza – Mrocza, 16.01.2022 r.

Organizator i sponsorzy: * Klub Luks FENIKS Mrocza, * Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy * Urząd Miasta i Gminy w Mroczy * Rada Miasta i Gminy Mrocza
Cel zawodów: * promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza, * integracja środowiska szachowego, * promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej. * Promocja walorów turystycznych i kulturowych Miasta i Gminy Mrocza
Termin: 16 styczeń 2021r. (niedziela) * Weryfikacja uczestników: 09.00 – 09.40 * Uroczyste otwarcie: 09.45 * Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00 * Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00
Miejsce zawodów:

Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 (dawna nazwa ulicy: 30-Lecia LWP). Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).
Koszt i warunki uczestnictwa: * Wpisowe do zawodów – 15 zł * Juniorzy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł * W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju

Tempo gry i system rozgrywek
W ramach VI Feryjnego Turnieju Szachowego, przeprowadzone będą następujące turnieje:

OPEN A - o puchar Prezesa Klubu LUKS Feniks Mrocza * Turniej dla juniorów z conajmniej IV kategorią szachową; * Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika. * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.

OPEN B - o puchar kierownika Sekcji Szachowej LUKS Feniks Mrocza * Turniej dla zawodników posiadających V kategorię szachową lub bez kategorii szachowej * W turnieju będzie możliwość uzyskania V lub IV kategorii szachowej. * Czas gry: 30 minut dla zawodnika na dystansie 5 rund. * System kołowy lub szwajcarski, w zależności od ilości zawodników;

OPEN C - opcjonalny * dla opiekunów i rodziców zawodników grających w Turniejach A i B; * Tempo gry: 12 minut + 4 sekundy na ruch dla zawodnika; * Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników) - system szwajcarski.

Zgłoszenia: * Zgłoszenia telefoniczne (tel: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com) * Serwis chessmanager.com: * Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 stycznia, 2022r. * W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową. * Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. **

Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Zawody prowadzi sędzia klasy I centralnej: Mirosław Kozielski

Nagrody:
Za zajęcie miejsc I-III w turniejach przewiduje się puchar i medale. Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego juniora Gminy Mrocza

Sprawy organizacyjne: * Turniej nie jest zgłoszony do FIDE; * Istnieje możliwość zorganizowania równoległego turnieju dla rodziców, opiekunów i instruktorów. * Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych. * Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju * Uczestnicy lub opiekunowie, będący pod wpływem alkoholu lub będą spożywać alkohol w trakcie rozgrywek, nie będą dopuszczeni do turnieju, lub będą usunięci z turnieju i saly gry; * cała pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawe/herbate, słodycze i sprawy organizacyjne. * Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz * Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.). * Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.). * Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą. * Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager