II Turniej Szachów Błyskawicznych Kaszëbë Ôpen - zgłoszony do FIDE

15.07
2021
Date
Lipusz
POL
Place
3'
+2"
Tempo
0/11
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Tyda, Krzysztof 1659
2. Trzebiatowski, Andrzej 1800
3. Ostrowski, Wojciech 1400
4. Litwiński, Robert 1000
5. Przedlacki, Wiktor 1000
1372
avg rating
35
avg age
1
rated players

II Turniej Szachów Błyskawicznych "Kaszëbë Ôpen"

Cele:
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Integracja środowiska szachowego
Promocja Regionu Kaszubskiego i Gminy Lipusz

Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu
Gmina Lipusz
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Zespół Szkół w Lipuszu
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza

Miejsce i termin:
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a
15.07.2021 r. godz. 11:00

System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski 11 rundowy, tempo gry: 3' + 2" na ruch

Zgłoszenia:
Chęć uczestnictwa w turnieju należy zgłosić:
- poprzez "formularz zgłoszenia" na stronie internetowej turnieju pod adresem:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1127/
- na sali gry u sędziego Festiwalu podczas rund turniejowych w dniach od 12 do 14 lipca
- na sali gry w dniu turnieju do godz. 10:50

Wpisowe:

Obowiązuje wpisowe w kwocie:
20 zł. - seniorzy
10 zł. - juniorzy (zawodnicy urodzeni w 2003 r. i młodsi)
Wpisowe należy wpłacić przed turniejem w dniu zawodów do godz. 10:50
W innym przypadku zawodnik rozpocznie zawody od II rundy

Nagrody:
I miejsce: 200 zł.
Minimum trzy nagrody finansowe
Nagrody rzeczowe w kategorich:
- Kobiety
- Juniorzy do lat 18
- Juniorzy do lat 16
- Juniorzy do lat 14
- Juniorzy do lat 12
- Juniorzy do lat 10
- Juniorzy do lat 8
- Seniorzy (zawodnicy urodzeni w 1961 r. i starsi)

Kontakt:
Zdzisław Pelowski
dyrektor Festiwalu / prezes UKS "Wda" w Lipuszu
tel.: 603-858-003

Uwagi:

Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
Organizatorzy zapewniają salę i sprzęt do gry
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie
Za opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni
Udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej i materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju
Uczestnicy turnieju zobowiązują się do zapoznania z treścią i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad i zaleceń epidemiologiczno-sanitarnych panujących na terenie Zespołu Szkół w Lipuszu
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian
chess:manager