69. Mistrzostwa Warszawy - gr. B - odwołane

12.11.2020
19.11.2020
Date
Warszawa
POL
Place
60'
+30"
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Leszczyński, Bartosz 1788
2. Słoniewska, Alicja 1755
3. Mazurek, Jerzy 1704
4. Mulawa, Cyprian 1693
5. Błażejczyk, Wiktor 1660
See all 37 players
1460
avg rating
35
avg age
1
woman
29
rated players

Szanowni Państwo,

po analizie sytuacji pandemicznej oraz konsultacji z sanepidem - w trosce o zdrowie wszystkich uczestników - tegoroczne Mistrzostwa Warszawy zostają odwołane.

W najbliższych dniach Organizator wykona przelew zwrotny wpisowego.

Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie zgłoszenia - zapraszamy na kolejną edycję!

69. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WARSZAWY W SZACHACH STANDARDOWYCH
12-19.11.2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1.ORGANIZATOR
- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
- Mazowiecki Związek Szachowy

2.WSPÓŁORGANIZATORZY

- Natoliński Ośrodek Kultury
- Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

3.PATRONAT MEDIALNY

- Szachowy Serwis Informacyjny INFOSZACH

4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Mistrzostwa zostaną rozegrane w NOK w Warszawie, ul. Na Uboczu 3 (Ursynów) w dniach 12-19.11.2020. Odprawa techniczna w dniu 12.11.2020 o godz. 17:15.

5.OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia główny Mistrzostw Warszawy IA Magdalena Judek

6.WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej A – dla zawodników 1800 elo i powyżej
Turniej B – dla zawodników do 1800 elo.
Obowiązują rankingi z listy rankingowej na listopad'2020.

7.ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie opłaty wpisowego w kwocie:

turniej A - 170 zł

turniej B - 140 zł

płatne na konto MZSzach: Bank BGŻ BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 w terminie do 31 października 2020, w tytule przelewu należy podać „MW A lub MW B - imię nazwisko”. W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wpisowe uwzględnia opłatę rankingową i rejestracyjną FIDE.
Wpisowe przelewane po 31.10.2020 jest o 50 zł wyższe.
Zawodnicy z tytułami IM i GM są zwolnieni z wpisowego.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona do 100 osób (pojemność sali).

8.TERMINARZ ROZGRYWEK
12.11.2020 - uroczyste otwarcie 17.15, runda I 17.30.
13.11.2020 17:30 - II runda
14.11.2020 17:30 - III runda
15.11.2020 10:00 - IV runda
15.11.2020 17:30 - V runda
16.11.2020 17:30 - VI runda
17.11.2020 17:30 - VII runda
18.11.2020 17:30 - VIII runda
19.11.2020 16:00 - IX runda
UWAGA: grupa B rozpoczyna 9 rundę o godz. 17:00
19.11.2020 21:00 - zakończenie

9.SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa Warszawy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry:
gr. A: 90 minut dla zawodnika, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii
gr. B: 60 minut dla zawodnika, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.

W rundach 1-6 zawodnicy mogą skorzystać z jednej pauzy pół-punktowej (half-bye) pod warunkiem skutecznego zgłoszenia sędziemu głównemu do godz. 20:00 dnia poprzedzającego rundę.

10.NAGRODY
• W każdej grupie puchary za miejsca 1-3 oraz dla najlepszej kobiety.
• W gr. B dodatkowe puchary za miejsca 1-3 w kategorii juniorów do lat 15.
• Nagrody pieniężne:

Grupa Pozycja Nagroda
A 1. miejsce 3 000 zł
A 2. miejsce 2 000 zł
A 3. miejsce 1 000 zł
A 4. miejsce 500 zł
A 5. miejsce 400 zł
A 6. miejsce 300 zł
A Najlepsza kobieta 500 zł
A Najlepszy senior 50+ 200 zł
B 1. miejsce 700 zł
B 2. miejsce 500 zł
B 3. miejsce 300 zł
B Najlepsza kobieta 300 zł
B Najlepszy senior 50+ 200 zł

• Powyższe nagrody nie są łączone.
• Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
• Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne m.in. w gr. B dla 3 najlepszych juniorów do lat 15

• Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu Mistrzostw przechodzą na rzecz organizatora.
• O kolejności miejsc decyduje suma punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje
punktacja pomocnicza w kolejności: średni Bucholz, Bucholz, liczba zwycięstw, liczba partii granych kolorem czarnym

11.STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem: www.mzszach.pl.
10 partii z turnieju A i 5 z turnieju B będzie transmitowanych on-line.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zawodniczki i zawodnicy nieobecni na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach losowych. Sędzia może dopuścić zawodnika do gry od drugiej rundy.
• Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
• W mistrzostwach będą obowiązywały przepisy FIDE.
• Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
•Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych MZSzach przez Organizatora oraz dla celów klasyfikacyjnych przez sędziego głównego. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez sędziego głównego danych osobowych do FIDE/PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych.
•Zawodnicy zagraniczni mają prawo startu pod warunkiem posiadania ID FIDE.
•Zawodnicy polscy nie posiadający ID FIDE zobowiązani są wypełnić formularz rejestracji zawodnika.
•Jeżeli w okresie trwania Mistrzostw będą obowiązywały wytyczne sanitarne PZSzach dot. rozgrywania turniejów szachowych to uczestnicy są zobowiązani przestrzegać tych zasad. Szczegóły będą komunikowane w listopadzie.
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


chess:manager