Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa 2020/2021 - Grupa B - Turniej 1

19.09
2020
Date
Bydgoszcz
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Miejsce gry: Fundacja "Wiatrak", ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
W uwagi na sytuację epidemiczną zapisy do poniedziałku 14.09 do końca dnia. We wtorek zostanie zablokowana możliwość zapisów. Liczba miejsc ograniczona do 80 (dla obydwu grup). Decyduje kolejność zgłoszeń
Potwierdzenie udziału w dniu zawodów w godzinach 9.00 - 9.40.
Uroczyste rozpoczęcie całego cyklu o godzinie 10.00

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO TURNIEJU ENEA OPERATOR MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ SEZON 2020/2021

Wersja 1.0 (18.08.2020r.)

Liga szachowa jest cyklem turniejów indywidualnych, w którym zawodnicy reprezentują przedszkole lub szkołę, do której uczęszczają.

CEL:
1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów szkół.
1.2 Zapewnienie uczniom ciekawej możliwości spędzenia czasu.
1.3 Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
2.1 Organizatorem zawodów jest Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński
2.2 Zawody sędziować będą sędziowie z uprawnieniami. Sędzia główny przedstawiany będzie przed rozpoczęciem każdego turnieju.
2.3 Kierownikiem zawodów jest Arkadiusz Matczyński

TERMIN I MIEJSCE:
3.1 Zawody odbędą się w formie 10 turniejów, w czasie roku szkolnego 2020/2021.
3.2 Zapisy do zawodów dokonywane muszą najpóźniej do dnia poprzedzającego zawody do godziny 18.00. Po tym czasie listy są zamykane a możliwość zapisu wyłącznie w dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, do godziny 9:15.
3.3 Zapisy prowadzone są na każdy turniej osobno WYŁĄCZNIE za pomocą strony https://chessmanager.com/pl/tournaments Podczas zapisów należy podać, Imię, Nazwisko, Datę urodzenia, kategorię szachową (ranking) oraz numer szkoły (wraz z miejscowością)
3.4 Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 9:00 - 9:30 (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy), początek każdego turnieju o godzinie 10:00.
3.5 Terminarz zawodów (z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną) będzie publikowany najpóźniej miesiąc przed turniejem na stronach:

https://facebook.com/edukacjaprzezszachy
http://edukacjaprzezszachy.pl
https://chessmanager.com/pl/tournaments
http://kpzszach.pl

UCZESTNICTWO:
4.1 W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z całej Polski pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2 Turnieje podzielone są na:
Grupę A dla zawodników z rankingiem PZSzach 1400 i wyższym (IV kategoria męska lub III kobieca)
Grupę B dla debiutantów i posiadających ranking PZSzach poniżej 1400 (maksymalnie V kategoria męska lub IV kategoria kobieca)
Dopuszcza się możliwość gry w Turnieju A dla osób z niższą kategorią lub bez kategorii.
Osobna klasyfikacja w każdym turnieju:
Do lat 9 – dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze,
Do lat 13 – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze,
Do lat 20 – młodzież urodzona w 2000 roku i młodsze.
4.3 W zawodach obowiązuje opłata startowa: 15zł.

SYSTEM ROZGRYWEK:
5.1 Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund/ruch na zawodnika.
5.2 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, Progres, Bezpośredni pojedynek, Ilość zwycięstw.
5.3 Punktacja w klasyfikacji generalnej: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.

NAGRODY:
6.1 Indywidualna – każdemu zawodnikowi sumuje się liczba punktów ze wszystkich 10 turniejów.
6.2 Drużynowa Szkół – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 4 zawodników przedszkola lub szkoły w tym minimum 1 dziewczynka (klasyfikacja łączna z Turnieju A i B).
6.3 Po każdych zawodach min. 20% uczestników wśród chłopców i dziewcząt otrzyma upominki, zwycięzcy – puchary, drugie i trzecie miejsce – medale, dyplomy dla chętnych. W przypadku pozyskania wystarczającej liczby nagród, otrzymają je wszyscy uczestnicy.
6.4 Na zakończenie cyklu, najlepszym zawodnikom, wręczone zostaną puchary w indywidualnej klasyfikacji generalnej w poszczególnych grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców (12 pucharów). Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest udział w minimum 7 turniejach i obecność na wręczeniu. W przypadku braku obecności na uroczystości wręczenia puchar zostanie przyznany zawodnikowi z kolejnego miejsca.
6.5 6 najlepszych zawodników z Grupy A i 6 najlepszych z Grupy B w klasyfikacji generalnej otrzyma nagrody rzeczowe. W przypadku pozyskania większej liczby nagród, liczba nagrodzonych może ulec zwiększeniu. W przypadku pozyskania dodatkowych nagród informacje pojawią się na facebooku. W sezonie 2018/2019 były to 2 konsole X-Box One S ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, 2 telewizory ufundowane przez Jacka Rutkowskiego z Fundacji „Pomagajmy Razem” oraz 4 drukarki laserowe. W sezonie 2019/2020 były to dwa tablety, drukarki, szachy, zegary szachowe, itp.
6.6 Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).
6.7 W klasyfikacji drużynowej szkół przewiduje się puchary dla co najmniej 5 najlepszych szkół/ przedszkoli. W przypadku wystarczających środków, nagrodzonych zostanie 10 szkół.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
7.1 Zawodnicy do lat 18 MUSZĄ przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna). Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (na sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, organizatorzy i sędziowie, po zakończonej partii zawodnik musi opuścić salę gry, zawodnik powinien dysponować własną maseczką ochronną)
7.2 Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
7.3 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie https://facebook.com/edukacjaprzezszachy.pl, www.edukacjaprzezszachy.pl, www.chessarbiter.com, www.chessmanager.com, www.kpzszach.pl.
7.4 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
7.5 Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię.
7.6 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
7.7 Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu, numerując jego kolejne wersje.
7.7 Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronów medialnych. Reguluje to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.8 Liczba miejsc ograniczona, będzie ona uzależniona od Sali gry i publikowane z wyprzedzeniem na stronach internetowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. O ilości dostępnych miejsc na danym turnieju Organizator będzie informował za pomocą komunikatów w swoich kanałach informacyjnych (http://edukacjaprzezszachy.pl lub https://facebook.com/edukacjaprzezszachy). Wideorelacje publikowane są na kanale YouTube – https://youtube.com/edukacjaprzezszachy
7.9 Zawodnik przystępujący do pierwszego turnieju ligi z kategorią uprawniającą go do gry w Grupie B, może pozostać w tej grupie przez cały sezon ligowy, również w przypadku zdobycia wyższej kategorii. W przypadku, gdy zdecyduje się na grę w Grupie A (do czego zachęcamy celem dalszego rozwoju), punkty z klasyfikacji generalnej są sumowane.
7.10 Klasyfikacja wiekowa utrzymywana jest przez cały sezon ligowy, czyli w roku 2021 nadal zachowana jest klasyfikacja:
Do lat 9 – dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze,
Do lat 13 – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze,
Do lat 20 – młodzież urodzona w 2000 roku i młodsze.

7.11 Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.
7.12 Warunkiem przystąpienia do turnieju jest oddanie wypełnionej ankiety Covid – dostępnej na stronie internetowej turnieju.

chess:manager