Blitz OTS 70-lecia MDK Nr 2

06.12
2019
Date
Bydgoszcz
POL
Place
3'
+2"
Tempo
11/11
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Kacprzak, Karol 1953 10.0
2. Budnik, Mateusz 2056 8.0
3. Olszewski, Marek 2093 8.0
4. Kacprzak, Kacper 1922 8.0
5. Gabryszewski, Hubert 1502 6.5
See all 20 players

Regulamin
Otwartego Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego
z okazji 70 – lecia Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

I. Cel

wyłonienie zwycięzców w turnieju głównym i poszczególnych kategoriach wiekowych,
popularyzacja szachów,
integracja środowiska szachowego,
wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
rywalizacja sportowa z możliwością podwyższenia rankingu FIDE, - możliwość zdobycia kategorii szachowych.

II. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy
www.mdk2.bydgoszcz.pl

III. Współorganizatorzy i Partnerzy

 Wydział Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy,
 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 Miejski Szkolny Związek Sportowy,
 Międzynarodowa Szkoła SOKRATES,
 Rada Osiedla Szwederowo,
 MKS EMDEK Bydgoszcz,
 partnerzy i sponsorzy.

Sędzia główny turnieju: Ulrich Jahr: asystenci Andrzej Karpiński, Mariusz Mazalon.

IV. Termin i miejsce

Termin: 06-08.12.2019r. (piątek, sobota i niedziela)
Miejsce: MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42 sala sportowa, Bydgoszcz

Terminarz rozgrywek:

Piątek 6.12.2019r – turniej błyskawiczny

  -   15.20 –15.50 – weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
  -   15.50 – uroczyste otwarcie mistrzostw
  -   16.00 – I-XI runda zawodów
  -   19.15 – zakończenie i wręczenie nagród

Sobota 7.12.2019r – Szachy klasyczne

9.00- 9.30 weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
9.30 – otwarcie i I runda
12.30 – II runda i przerwa obiadowa
16.30 – III runda

Niedziela 8.12.2019r.

9.30 – IV runda
12.30 – V runda
16.00 – uroczyste zakończenie i wręczenie nagród

V. System i tempo gry

Turniej główny rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej główny i błyskawiczny będą zgłoszony do FIDE.
Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla kobiet i dla juniorów do 12 i 16 lat.
Turniej błyskawiczny, tempo gry 3 minuty + 2 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej dla zawodników do rankingu 1200 (szachowi debiutanci) sobota w godz.10.00-16.00. System szwajcarski, 7 rund, tempo 30’ na zawodnika. Wpisowe 15 zł.

VI. Warunki uczestnictwa

W turnieju indywidualnym mogą wziąć udział wszyscy chętni z kraju i zagranicy.
Wpisowe do turnieju głównego wynosi 50 zł - senior, 30 zł – junior (ur. 2001 i młodsi).
Wpisowe do turnieju błyskawicznego wynosi 20 zł.
Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761 lub gotówką na odprawie technicznej.

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 26.11.2019 na adres:
MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-17-95
lub za pośrednictwem serwisu: www.chessmanager.com
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową (ranking), nazwę placówki, klubu lub miasto.

VIII. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
 wartościowanie wszystkich rezultatów
 wynik bezpośredniego pojedynku
 liczba zwycięstw
 wartościowanie progresywne
 losowanie

IX. Nagrody

W turnieju indywidualnym głównym:
I miejsce - nagroda pieniężna 300 zł + puchar
II miejsce - nagroda pieniężna 250 zł + puchar
III miejsce - nagroda pieniężna 200 zł + puchar
IV miejsce - nagroda pieniężna 100 zł
V miejsce - nagroda pieniężna 50 zł
VI miejsce - nagroda pieniężna 50 zł.

Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.

Za pozostałe miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. do 20 miejsca)
Specjalne nagrody niespodzianki z okazji Jubileuszu 70 lecia MDKnr2.
Dyplomy za miejsca 1-6 w turnieju głównym i 1-3 w turnieju błyskawicznym.

Dodatkowe klasyfikacje:
- dla najlepszej kobiety – nagroda pieniężna 100 zł + puchar
- dla najlepszych juniorów do 12 i 16 lat nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
(zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę)
- Turniej szachów błyskawicznych – Puchar za I miejsce i 8 nagród, które zostaną podane po II rundzie
- Turniej szachowi debiutanci – Puchar za I miejsce i nagrody rzeczowe dla min. połowy startujących.

X. Ustalenia końcowe

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.

XI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają we własnym zakresie uczestnicy lub jednostki delegujące.
Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość rezerwacji noclegów w bursie młodzieżowej w pokojach 2, 3 - 4 osobowych – osobodoba 40 zł.
Koszt wyżywienia 70 zł. od śniadania w sobotę do obiadu w niedzielę.
Ostateczny termin rezerwacji noclegów – 27 listopada 2019r.

chess:manager