WRZEŚNIA CUP 2020

28.11
2020
Date
Sędziwojewo
POL
Place
15'
Tempo
7/7
Rounds

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
WRZEŚNIA CUP 2020
Sędziwojewo koło Wrześni, 28 listopada 2020 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

3.Termin i miejsca zawodów
- 28 listopada 2020 r. (sobota)
- Sędziwojewo 69, Sala Wiejska w Sędziwojewie koło Wrześni

Wstępny program minutowy:
9.30 – 9.40 weryfikacja zawodników
9.40 – 10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.20 – 13.50 rywalizacja: rundy I – VII
14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

4.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2002 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 30 zł.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 25 listopada włącznie (do tego dnia należy opłacić również wpisowe),
- limit uczestników ustala się na: 70 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: zielinski_jacek@poczta.fm
W DNIU ZAWODÓW WPISOWE DLA WSZYSTKICH WYNOSI 50 ZŁ i organizator nie zapewnia skromnego poczęstunku.

5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

6.Nagrody
OPEN
Miejsce I – Bon o wartości 200,00 zł i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar.
Najlepsza dziewczynka w kategorii do lat 7, 9, 11, 13 – nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 7, 9, 11, 13 – nagrody rzeczowe.
Ww. kategorie będą utworzone tylko w przypadku uczestnictwa minimum 3 osób w danej grupie wiekowej.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KATEGORII WIEKOWYCH, W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA KOŃCOWA.
7.Informacje dodatkowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników zapisanych i opłaconych do dnia 26.11.2020
- Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej, a także przepisów związanych z COVID19. Każda osoba wchodząca na teren obiektu powinna dostarczyć kwestionariusz sanitarny w formie papierowej oraz posiadać założoną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos)
- KWESTIONARIUSZ SANITARNY:
https://drive.google.com/file/d/1VDKNKcTEMMXwTRJTQnNUwcEjgH7cfTLs/view?usp=sharing
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- W przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z limitem uczestników,o pierwszeństwie udziału decyduje data wpłaty wpisowego.
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie
IMPREZA BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI !!!

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września

chess:manager