XXVIII Suwalska Szkolna Liga Szachowa - OPEN - T.5

08.01
2022
Date
Suwałki
POL
Place
6'
+4"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Sawicki, Dorian 1511 24.0
1. Sawicki, Wojciech 1409 24.0
3. Jasiulewicz, Dawid 23.0
4. Pojawa, Jakub 21.0
5. Racis, Michał 20.0
See all 27 players

REGULAMIN

XXVIII EDYCJA SUWALSKIEJ LIGI SZKOLNEJ

W SZACHACH 2021/2022

CEL:
• Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
• Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
• Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, Fundacja Jaćwież (http://fundacjajacwiez.pl/).
• Kierownik zawodów i sędzia główny: IA Paweł Jaroch (692 244 586).

TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się w formie 8 turniejów w czasie roku szkolnego 2021/2022, w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).
• Potwierdzenie udziału w zawodach najpóźniej 15 minut przed każdym turniejem (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy). Istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com lub serwisy turniejowe ChessManager.
• Terminarz:
I Turniej - 11.09.2021 r. 15.00 Blitz
II Turniej - 25.09.2021 r. 09.00 Rapid
III Turniej - 26.09.2021 r. 09.00 Blitz
IV Turniej - 16.10.2021 r. 09.00 Rapid
V Turniej - 08.01.2022 r. 09.00 Blitz
VI Turniej - 12.03.2022 r. 09.00 Rapid
VII Turniej - 09.04.2022 r. 09.00 Blitz
VIII Turniej - 10.04.2022 r. 09.00 Rapid

UCZESTNICTWO:
• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni w ramach grup turniejowych pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
• Turnieje będą rozgrywane w dwóch grupach:
Grupa A - OPEN – dla wszystkich chętnych
Grupa B - do lat 9 – dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze.
• Udział w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje termin zgłoszeń najpóźniej na dwa dni przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego lub serwis turniejowy https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5727552863731712

SYSTEM ROZGRYWEK:
• Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7-11 rund tempem szachów błyskawicznych (6+4 i 3+2) oraz tempem szachów szybkich (10+5 i 15+10). Punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
• Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.

NAGRODY:
• Po zawodach najlepsi zawodnicy w grupie do lat 9 oraz OPEN (w tym klasyfikacja do lat 14 dzieci) w każdej grupie otrzymają nagrody rzeczowe, drobne upominki oraz puchary i medale pozyskane w miarę możliwości od sponsorów.
• Na zakończenie cyklu gwarantowane puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej za 8 pierwszych miejsc.
• Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się wszystkie punktowane turnieje.
• Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka – do lat 9 i do lat 14 (VIII klasa) w grupie OPEN.
• Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
• Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
• Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
• Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach poza kilkoma wyjątkami ogłoszonymi na odprawie technicznej.
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

WYTYCZNE SANITARNE:
• Na sali gry przebywają wyłącznie dzieci i młodzież uczestnicząca w zawodach oraz osoby obsługujące turniej.
• Uczestnicy turnieju po szkole chodzą w maseczkach, które mogą zdjąć przy rozgrywaniu partii oraz dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły oraz po zakończeniu zawodów.
• W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe.

chess:manager