Gramy z Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Mielnie

31.01
2021
Date
Mielno
POL
Place
10'
+3"
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Marczak, Aleksander 1333
2. Ostrowski, Marcin 1254
3. Wosztyl, Emilian 1231
4. Skurzyński, Klaudiusz 1062
5. Szociński, Piotr 1600
See all 7 players
1269
avg rating
30
avg age
4
rated players

Organizatorzy: Centrum Kultury w Mielnie Urząd Miejski w Mielnie,Stowarzyszenie Szachowe Husaria. Cel turnieju: - propagowanie gry w szachy , - popularyzacja gry w szachy. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w dniu 31.01.2021 r. o godzinie 10.00w Centrum Kultury w Mielnie ul.Bolesława Chrobrego 45 Warunki udziału: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni,.Wpisowe 10zł. Zgłoszenia: Zgłoszenie powinno zawierać: - imię i nazwisko, - ranking i kategorię, - przynależność klubową lub miejscowość z której się pochodzi, - . System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, 9 rund, czas gry: 10 min. na całą partię dla każdego zawodnika. plus 0.03 sek za ruch.O kolejności miejsc decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, średni Buchholtz, pełny Buchholtz, progress, liczba zwycięstw. . Spóźnienie większe niż 5 minut oznacza przegraną. Nie wolno składać propozycji remisu przed 10. posunięciem. Sędzia: Emilian Wosztyl Nagrody przewidziane nagrody finansowe I-miejsce-300zł. II-miejsce-200zł II-miejsce-100zł Najlepszy zawodnik 65+-100zł Najlepsz Kobieta-100zł Junior do lat 16 i do kat 3-100zł - zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie, za stan zdrowia zawodników niepełnoletnich odpowiadają kluby delegujące lub rodzice/opiekunowie; - zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju; - uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; - organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju; - ostateczna interpretacja regulaminu i możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłącznie organizatorom; - w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego; w kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; - w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; Kontakt: telefon: 530512003,

chess:manager