OTS Roku Olimpizmu

04.12.2020
06.12.2020
Date
Bydgoszcz
POL
Place
60'
+30"
Tempo
4/5
Rounds

Regulamin
Otwartego Turnieju Szachów klasycznych i błyskawicznych z okazji Roku Olimpizmu

I. Cel
- wyłonienie zwycięzców w turnieju głównym i poszczególnych kategoriach wiekowych,
- popularyzacja szachów,
- integracja środowiska szachowego,
- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
- rywalizacja sportowa z możliwością podwyższenia rankingu FIDE - możliwość zdobycia kategorii szachowych.

II. Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. www.mdk2.bydgoszcz.pl

III. Współorganizatorzy i Partnerzy
 Wydział Edukacji i Sportu UM w Bydgoszczy,
 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 Miejski Szkolny Związek Sportowy,
 Międzynarodowa Szkoła SOKRATES,
 Rada Osiedla Szwederowo,
 MKS EMDEK Bydgoszcz.

Sędzia główny turnieju Ulrich Jahr; asystenci Andrzej Karpiński, Mariusz Mazalon.

IV. Termin i miejsce
Termin: 04-06.12.2020r. (piątek, sobota i niedziela).
Miejsce: MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, sala sportowa, Bydgoszcz.

Program zawodów

Piątek 4.12.2020r – turniej błyskawiczny
- 15.20 –15.50 – weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna,
- 15.50 – uroczyste otwarcie mistrzostw,
- 16.00 – I-XI runda zawodów,
- 19.15 – zakończenie i wręczenie nagród.

Sobota 5.12.2020r – Szachy klasyczne
9.00 – 9.30 weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna,
9.30 – otwarcie i I runda,
12.30 – II runda i przerwa obiadowa,
16.30 – III runda.

Niedziela 6.12.2020r.
9.30 – IV runda,
12.30 – V runda,
16.00 – uroczyste zakończenie i wręczenie nagród.

V. System i tempo gry
Turniej główny rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 60 minut na partię + 30 sekund za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej główny i błyskawiczny będą zgłoszone do klasyfikacji rankingowej FIDE.
Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla kobiet i dla juniorów do 12 i 16 lat.
Turniej błyskawiczny, tempo gry 3 minuty + 2 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika.
Turniej dla zawodników do rankingu 1200 (szachowi debiutanci), sobota w godz.10.00-16.00. System szwajcarski, 7 rund, tempo 30 minut na zawodnika. Wpisowe 15 zł.

VI. Warunki uczestnictwa
W turnieju indywidualnym mogą wziąć udział wszyscy chętni z kraju i zagranicy.
Wpisowe do turnieju głównego wynosi 50 zł - senior, 30 zł – junior (ur. 2003 i młodsi).
Wpisowe do turnieju błyskawicznego wynosi 20 zł.
Wpłata wpisowego na konto nr: 26 1090 1896 0000 0001 1346 7761 lub gotówką na odprawie technicznej.

VII. Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 30.11.2020 na adres:
MDK-2 ul. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl,
informacje: telefon (52) 373-17-95
lub za pośrednictwem serwisu: www.chessmanager.com
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową (ranking), nazwę placówki, klubu lub miejscowość.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,
 wartościowanie wszystkich rezultatów,
 liczba zwycięstw,
 wartościowanie progresywne.

IX. Nagrody
W turnieju indywidualnym głównym:
I miejsce - nagroda pieniężna 300 zł + puchar,
II miejsce - nagroda pieniężna 250 zł + puchar,
III miejsce - nagroda pieniężna 200 zł + puchar,
IV miejsce - nagroda pieniężna 100 zł,
V miejsce - nagroda pieniężna 50 zł,
VI miejsce - nagroda pieniężna 50 zł.

Nagrody finansowe przy udziale minimum 50 zawodników.
Za pozostałe miejsca atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. do 20 miejsca).
Specjalne nagrody niespodzianki.
Dyplomy za miejsca 1-6 w turnieju głównym i 1-3 w turnieju błyskawicznym.
Dodatkowe klasyfikacje:
- dla najlepszej kobiety – nagroda pieniężna 100 zł + puchar,
- dla najlepszych juniorów do 12 i 16 lat nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
(zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę).
- Turniej szachów błyskawicznych. Puchar za I miejsce i 8 nagród, które będą podane po II r.
- Turniej szachowych debiutantów – Puchar za I miejsce, i nagrody rzeczowe dla min. połowy startujących.

X. Ustalenia końcowe
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie klubowi.
W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Turniej zostanie rozegrany w reżimie sanitarnym, z przepisami obowiązującymi w dniach turnieju.

XI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.

chess:manager