LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach

10.05.2019
20.05.2019
Date
Warszawa
POL
City
90'/40
+30' +30"
Tempo
9/9
Rounds

Pairings

White Pieces Result Black Pieces
1. Bartel, Mateusz ½ : ½ Piorun, Kacper
2. Janik, Igor ½ : ½ Soćko, Bartosz
3. Tomczak, Jacek ½ : ½ Gumularz, Szymon
4. Heberla, Bartłomiej 0 : 1 Gajewski, Grzegorz
5. Sadzikowski, Daniel ½ : ½ Dragun, Kamil

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Dragun, Kamil 2591 6.0
2. Piorun, Kacper 2657 5.5
3. Soćko, Bartosz 2627 5.0
4. Bartel, Mateusz 2598 5.0
5. Gajewski, Grzegorz 2613 5.0
See all 10 players

LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach

Wyciąg z Komunikatu Organizacyjnego
9. NAGRODY
Fundusz nagród wynosi 52.500 zł w Mistrzostwach Polski oraz 52.500 zł w Mistrzostwach Polski Kobiet. Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne za najciekawszą partię każdej rundy oraz nagrody specjalne za najpiękniejszą partię Mistrzostw - po jednej w każdym turnieju.

I MIEJSCE 20.000 zł
* powołanie do Kadry Narodowej (1)
* nominacja do reprezentacji na DME 2019 (2)

II MIEJSCE 13.000 zł
* powołanie do Kadry Narodowej (1)

III MIEJSCE 9.000 zł

IV MIEJSCE 6.000 zł
V MIEJSCE 4.500 zł

(1) Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach.
(2) Zgodnie z Regulaminem Kadry Narodowej PZSzach. Wyjazd pod warunkiem akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

UWAGI:
* wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od nagród powyżej 2.000 zł wynosi 10%
* nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu Mistrzostw przechodzą na rzecz organizatora.
* sfinansowanie wyjazdu na DME oraz powołanie do kadry i reprezentacji dotyczy wyłącznie zawodniczek reprezentujących polską federację (POL).

10. ZAKWATEROWANIE
Organizator nie pośredniczy w organizacji noclegów.

11. STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem: www.mp2019.pzszach.pl
Wszystkie partie będą transmitowane on-line oraz komentowane na żywo.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Zawodnicy i zawodniczki nieobecne na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.
* Obecność na otwarciu i zakończeniu turnieju jest obowiązkowa.
* Zaproszeni przez organizatora zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w konferencji prasowej.
* Po zkaończonej partii zawodnicy mają obowiązej udzielić wywiadu na prośbę przedstawicieli mediów lub organizatora.
* Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
* Uczestniczki i uczestników Mistrzostw Polski i Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowiązuej dress-code od dnia otwarcia do dnia zakończenia Mistrzostw.
* Zawodnicy zobowiązani są do dostępności od godz. 15:00 w dniu otwarcia Mistrzostw do celów medialnych PZSzach i wykonania zdjęć.
* W mistrzostwach będą obowiązywały wytyczne FIDE w zakresie ochrony przed dopingiem elektronicznym, z losowymi kontrolami zawodników włącznie.
* Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
* Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Wyciąg z Regulaminu:
VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.
6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
6.4. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.
6.5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
6.6. Obecność zawodniczek na odprawie, rozpoczęciu i zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski jest obowiązkowa. Nagroda nieodebrana na zakończeniu mistrzostw przepada na rzecz organizatora.

VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1. Suma zdobytych punktów,
7.1.2. System Sonneborna-Bergera,
7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),
7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,
7.1.5. Liczba zwycięstw,
7.1.6. Większa liczba partii rozegranych czarnymi,
7.1.7. Losowanie.

7.2. W przypadku równej ilości punktów o tytule Indywidualnego Mistrzyna Polski decyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego.
**
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA**
8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.
8.2. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski.
8.3 Trzech najlepszych zawodników uzyskuje prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w kolejnym roku.
8.4. Najlepsi zawodnicy uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.
8.5. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

X. SĘDZIOWANIE
10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, z pomocą sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA. Zawody mogą prowadzić również sędziowie niższych klas pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędziów PZSzach.
10.2. Obsadę sędziowską wyznacza organizator.
10.3. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
10.5. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.
10.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
10.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
(...)
11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Wiceprezesa Zarządu ds. Sportu Wyczynowego, a w czasie zawodów do sędziego głównego.
11.5. Uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski obowiązuje Regulamin Dress Code.

chess:manager