Memoriał Zbyszka Żądkowskiego /Ekologiczny Turniej Szachowy w Nosówku gmina Białogard

24.07
2021
Date
Nosówko
POL
Place
10'
+3"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Plichta, Kamil 2388 8.0
2. Grzesik, Gracjan 1941 7.5
3. Łuczak, Filip 2014 7.0
4. Kapral, Krzysztof 1801 7.0
5. Majewski, Krzysztof 1748 6.5
See all 67 players

OrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzy: Program Społecznik na Lata 2019-2021, Pomorze Zachodnie, Karr S.A. Stowarzyszenie Chess and Laser War, Stowarzyszenie Szachowe Husaria, Gmina Białogard, Sołectwo Nosówko, . Cel turnieju: - propagowanie gry w szachy , - popularyzacja gry w szachy. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w dniu 24.07 2021 r. Na Placu Świetlicy wiejskiej w Nosówku Start ogodzinie 10:00Warunki udziału: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni,. Wpisowe-20zł.Zgłoszenia: Zgłoszenie powinno zawierać: - imię i nazwisko, - ranking i kategorię, - przynależność klubową lub miejscowość z której się pochodzi, - . System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim, 9 rund, czas gry: 10 min. na całą partię dla każdego zawodnika. plus 3 sek.za ruch. O kolejności miejsc decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, średni Buchholtz, pełny Buchholtz, progress, liczba zwycięstw. . Spóźnienie większe niż 5 minut oznacza przegraną. Nie wolno składać propozycji remisu przed 10. posunięciem. Sędzia: Emilian WosztyNagrody nie powielają się lNagrody Finansowe Open: 1-500zł 2-300zł 3-150zł Najlepsza Kobieta-100zł Najlepszy Senior 65+-100zł Najlepszy junior do lat 16-100zł Nagrody przewidziane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników - zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie, za stan zdrowia zawodników niepełnoletnich odpowiadają kluby delegujące lub rodzice/opiekunowie; - zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju; - uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; - organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju; - ostateczna interpretacja regulaminu i możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian przysługuje wyłącznie organizatorom; - w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego; w kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; - w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów; Kontakt: telefon: 530512003, Na turnieju przewidziany poczęstunek , ognisko , ziemniaki z parnika itd.

chess:manager