1st Oshwal Nairobi Rapid Youth Chess Championship - Under 10

1st Oshwal Nairobi Rapid Youth Chess Championship - Under 10
Results after Round 7

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Shah, Krishiv Jitendra 6.0
2. Gupta, Prayan 6.0
3. Hawi, Jewel 5.0
4. Kevin, Elsie 5.0
5. Blessings, Leticia 5.0
6. Mishra, Aarjav 4.5
7. Shavadia, Delina 4.5
8. Jakhariya, Kavish Bhavesh 4.5
9. Channa, Gavnit Singh 4.5
10. Shavadia, Danveer 4.0
11. Chheda, Diyan Nishit 4.0
12. Bisaria, Rishit 3.5
13. Shah, Dev Jinal 3.5
14. Savla, Kush Nayan 3.5
15. Cishahayo, Don-Beddy-Gabriel 3.5
16. Haria, Khian 3.0
17. Ginnarapu, Silas 3.0
18. Shah, Neeyan Ravi 3.0
19. Shah, Pavan Hemal 3.0
20. Beren, Aisha Chebet 3.0
21. Haria, Bhavya Sunil 2.5
22. Gala, Jaini Bhupen 2.5
23. Bagha, Assad 2.0
24. Malde, Seyan Kekin 1.5
25. Shah, Naavya Saagar 1.0
26. Savla, Dheer Dharmesh 0.5
27. Sardana, Aseem 0.0
27. Sardana, Nandini 0.0
chess:manager