KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE: II, III i M

04.07.2020
05.07.2020
Date
Łazy
POL
Place
60'
Tempo
0/8
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
Brak
0
players

KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE: II, III, M - Łazy, 4-5.07.2020 r.

1. Organizator
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego
2. Miejsce.
Ośrodek Wypoczynkowy Bryza w Łazach (sala "fitness" w budynku stołówki – wejście z prawej strony)
76-002 Łazy ul. Wąska 2
3. Uczestnictwo.
Zgodnie ze Statusem Sędziego w PZSzach sędzią może być osoba, która ukończyła 18 lat (klasa młodzieżowa od lat 16) i posiada minimum II kategorię szachową.
Kandydat na sędziego klasy II musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.
Udział w kursie mogą wziąć osoby z innych wojewódzkich związków szachowych za zgodą właściwego Kolegium Sędziów.
Kurs odbędzie się w przypadku minimum 6 zgłoszeń.
4. Zgłoszenia.
Zgłoszenia na kurs przyjmuje Arkadiusz Korbal - przewodniczący Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego - e-mail: arek@szachy.szczecin.pl tel. 663 233 532
5. Opłaty.
Opłata za kurs wynosi 150,00 zł, płatne przelewem na konto Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. W tytule przelewu należy wpisać: "Kurs sędziowski Łazy 2020 + imię i nazwisko"
Nr konta: PKO BP S.A. I Oddział Koszalin
41 1020 2791 0000 7002 0091 3889

6. Harmonogram.
Kurs rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie składał się z 3 części:
I. Sobota, 4.07.2020, godz. 19:00-21:30 – Przepisy Gry FIDE – tematy 1, 2, 3;
II. Niedziela, 5.07.2020, godz. 10:30-13:30 – Przepisy Turniejowe FIDE, systemy rozgrywek, rankingi, programy do sędziowania, sprawozdawczość – tematy 4, 5, 6, 7.
III. Niedziela, 5.07.2020 godz. 19:00-21:30 – interpretacja przepisów – powtórzenie wiadomości przed egzaminem, egzamin z Przepisów Gry, omówienie testu, wyniki.
Prowadzący kurs: Oskar Rosłon (sędzia klasy P), Arkadiusz Korbal (sędzia klasy P)
7. Tematy omawiane podczas kursu.
1. Przepisy Gry FIDE.
2. Prawa i obowiązki sędziego, relacja sędzia-zawodnik.
3. Interpretacja przepisów i wydawanie werdyktów.
4. Przepisy Turniejowe FIDE.
5. Systemy rozgrywek, punktacja pomocnicza.
6. Ranking i klasyfikacja FIDE i PZSzach.
7. Programy szachowe do sędziowania, sprawozdania z zawodów, Centralny Rejestr PZSzach.
8. Tematy z którymi musi się kandydat zapoznać we własnym zakresie przed udaniem się na kurs.
1. Przepisy gry FIDE.
2. Obsługa zegarów elektronicznych.
3. Status Sędziego w Polskim Związku Szachowym.
4. Regulamin Klasyfikacyjny PZSzach.
5. Regulamin Ewidencyjny PZSzach.
6. Systemy rozgrywek: szwajcarski i kołowy; zasady kojarzenia.
Źródła informacji:
http://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/kolegium-sedziow/ - Materiały dla sędziów
http://pzszach.pl/strona-glowna/regulaminy/ - Regulamin Klasyfikacyjny i Regulamin Ewidencyjny
https://handbook.fide.com/ - wszystkie przepisy i regulaminy FIDE w języku angielskim
9. Egzamin.
Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zaliczenia egzaminu w formie testu wyboru z 1 prawidłową odpowiedzią i kilkoma pytaniami otwartymi. Należy uzyskać minimum 80% punktów możliwych do zdobycia.

chess:manager