Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2021 - Szachy Błyskawiczne

26.09
2021
Date
Szczecin
POL
Place
3'
+2"
Tempo
0/13
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
Brak
0
players

Główny serwis turniejowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1519/

Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2021 - Szachy Błyskawiczne
26.09.2021 r.

I. ORGANIZATOR
Klub Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.
Wyłonienie Mistrzów Szczecina na rok 2021.
Umożliwienie zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich.
III. TERMIN I MIEJSCE
26.09.2021 r. Dom Kultury “Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2, Szczecin
09:30 - 10:00 - potwierdzenia zgłoszeń
10:15 - 14:00 - rundy I-XIII
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego.
Zgłoszenia online: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1519/
Drugi serwis zgłoszeniowy: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5452846201831424
W przypadku problemów - zgłoszenia na adres e-mail sędziego: arek@szachy.szczecin.pl
Wpisowe wynosi 25,00 zł.
Wpłaty można kierować na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Mistrzostwa Szczecina 2021 Blitz” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.
Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2021 otrzymują 5 zł zniżki.
Liczba miejsc ograniczona do 80.
Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIDE ID Number (FIN).
Zawodnicy z Polski muszą być zarejestrowani w CR PZSzach. Bezpłatna rejestracja będzie możliwa przy potwierdzeniu zgłoszenia.
V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
13 rund, system szwajcarski, tempo: 3’+2”/pos. W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrody gwarantowane:
I m. 300,00 zł + puchar Mistrz Szczecina 2021, II m. 200 zł, III m. 100 zł,
I m. wśród kobiet 100 zł + puchar Mistrzyni Szczecina 2021,
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Nagrody dodatkowe w grupach rankingowych Elo: 1800 , 1600, 1400, 1200, bez rankingu. Inne nagrody w miarę możliwości organizatora. Nagrody nie są łączone.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice (opiekunowie).
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager