Turniej o puchar Burmistrza Mroczy OPEN B

15.08
2020
Date
Mrocza
POL
Place
12'
+4"
Tempo
0/9
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Jagodziński, Alan 1424
2. Jagodziński, Olaf 1354
3. Laufer, Jan 1318
4. Hałuja, Igor 1185
5. Albrecht, Sebastian 1083
See all 23 players
1237
avg rating
18
avg age
4
women
6
rated players

Komunikat organizacyjny, regulamin
IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Mrocza o Puchar Burmistrza Mroczy z okazji Dni Mroczy i Święta Wojska Polskiego – Mrocza, 15.08.2020 r.

Organizator:
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
• Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
• Rada Miasta i Gminy Mrocza
Cel zawodów:
• promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
• integracja środowiska szachowego,
• promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i intelektualny młodzieży szkolnej.
• uczczenie Święta Wojska Polskiego
Termin 15 sierpnia 2020 r. (sobota):
• Weryfikacja uczestników: 08.15 – 09.15
• Uroczyste otwarcie 09.20
• Rozpoczęcie 1 rundy: 9.30
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00.
Miejsce zawodów:
• Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy ul. Marszałka Piłsudskiego 4. Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
• Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).
Koszt i warunki uczestnictwa:
• Wpisowe do zawodów: seniorzy - 20zł, juniorzy – 10zl
• Zawodnicy zamieszkali w gminie Mrocza – brak wpisowego
Tempo gry i system rozgrywek
• OPEN A dla zawodników z rankingiem FIDE od 1500 pkt.
• OPEN B dla pozostałych zgłoszonych zawodników.
• Tempo gry: 12 minut + 4 sekund dla zawodnika.
• Ilość rund: 7 lub 9 (w zależności od liczby zawodników).
Miejsca zawodników w klasyfikacji ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów z gry. W przypadku równości zastosowana będzie punktacja pomocnicza w kolejności: punkty Buchholza z odrzuceniem skrajych, pełna punktacja Buchholza i liczba zwycięstw.
Zgłoszenia:
• Zgłoszenia telefoniczne (teł: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com)
• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 sierpnia.
Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia klasy międzynarodowej Ulrich Jahr.
• Sędzia pomocniczy – Mirosław Kozielski – sędzia klasy II
Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I-III w turniejach A i B przewiduje się puchary i medale.
• W turnieju A za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar, medale i nagrody finansowe (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł*)
• Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
• Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika z Gminy Mrocza.
• * Pula nagród finansowych w przypadku udziału co najmniej 50 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III będą obniżone.
Sprawy organizacyjne:
• Turniej jest zgłoszony do FIDE;
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• cała pula wpisowego zostanie przeznaczona kawę, herbatę, słodycze i sprawy organizacyjne.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turniej
Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager