Turniej Szachowy dla dzieci do lat 14

29.01
2023
Date
Gliwice
POL
City
5'
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Kieca, Szymon 1057
2. Brzozowski, Radosław 1400
1228
avg rating
11
avg age
1
rated players

Turniej Szachowy
dla dzieci do lat 14
o Puchar Szachmanii Gliwice

ORGANIZATOR:
Szkoła szachowa Szachmania Gliwice Natalia Nowacka

CEL TURNIEJU:
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży

TERMIN I MIEJSCE:
29.01.2023r. (NIEDZIELA) - Gliwice, ul. Karolinki 78U (Lokal znajduje się na terenie prywatnego osiedla - na wjeździe jest szlaban. Prosimy o parkowanie wokół osiedla - wzdłuż ulic Karolinki oraz Mieszka I). W sąsiedztwie lokalu znajduje się sklep Żabka.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem ,,szwajcarskim” na dystansie 7 rund, tempem P’10 (10 minut na zawodnika). Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci do lat 14 (rocznik 2009 i młodsi).

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
9.00 – 9:15 - potwierdzenie zgłoszeń
9.30 – 12.00 runda I - VII
12.15 (lub 15 min po zakończeniu ostatniej partii) – zakończenie turnieju, wręczenie nagród

NAGRODY:
I miejsce - Puchar, medal, dyplom + nagroda rzeczowa
II miejsce - Puchar, medal, dyplom + nagroda rzeczowa
III miejsce - Puchar, medal, dyplom + nagroda rzeczowa
Najlepszy Zawodnik/Zawodniczka do lat 8 - medal, dyplom + nagroda rzeczowa
Najlepsza Dziewczynka - medal, dyplom + nagroda rzeczowa
Najmłodszy uczestnik - nagroda rzeczowa
KAŻDY uczestnik otrzyma dyplom i upominek.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy szachmania.gliwice@gmail.com do dnia 21.01.2023r, w treści należy podać Imię, Nazwisko, datę urodzenia, Klub/Miasto. Ilość miejsc ograniczona (20 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego
w wysokości 70 zł na konto bankowe ING 72 1050 1285 1000 0092 3248 4189
Wpisowe jest bezzwrotne. W przypadku nie odbycia się turnieju wpisowe zostanie zwrócone.

Podczas zawodów przewidziany jest poczęstunek (ciasto) + kawa/herbata dla Uczestników oraz Rodziców/Opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.
Podczas zawodów osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym komunikacie organizacyjnym, ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny, decyzje sędziego głównego
w zawodach są ostateczne.

ZAPRASZAMY!

chess:manager