Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci grupa C

25.10
2020
Date
Warszawa
POL
Place
12'
+3"
Tempo
6/6
Rounds

Pairings

Surname, Name Result Surname, Name
1. Sewera, Wiktor ½ : ½ Czerwiński, Bartłomiej
2. Bujko, Paweł 0 : 1 Ćwiek, Ryszard

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Ćwiek, Ryszard 1685 5.0
2. Czerwiński, Bartłomiej 1340 4.0
3. Sewera, Wiktor 1381 3.0
4. Bujko, Paweł 0.0

Regulamin Otwartych Mistrzostw Białołęki Dzieci
w Szachach 2020 r.

I. Cel
 Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 Rywalizacja sportowa
 Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Klub Sportowy GAZELA, ul. Myśliborska 98B/68 przy wsparciu Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy.

III. Termin i miejsce
Turniej rozegrany zostanie w 3 grupach:
Turniej „A” – dzieci przedszkolne i szkolne z klas I - III z roczników 2011 i młodsi
Turniej „B” – dzieci szkolne z klas IV – VIII urodzone w latach 2010 – 2006
Turniej „C” – dzieci ze szkół ponadpodstawowych z roczników 2005 i starsi

Turniej odbędzie się 25 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie
ul. Ceramiczna 11 w godzinach 10.00 – 14.00

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• Formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

V. System i tempo gry
 Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
 Tempo gry 12 minut + 3 sekundy na każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do chwili jego rozpoczęcia. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku zgłoszenia 120 uczestników we wszystkich grupach. Zgłoszenia po zamknięciu zapisów będą przyjmowane jako rezerwowe – uczestnik wystąpi w turnieju w przypadku niezgłoszenia się zawodnika z listy podstawowej.

VII. Wpisowe
Zawodnicy KS GAZELA zwolnieni z wpisowego. Pozostali zawodnicy – 30 zł.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza 1
 wartościowanie Buchholza
 liczba zwycięstw
 wartościowanie progresywne
 bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody
W każdym z turniejów:
I - III miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa – w kategorii chłopców i dziewcząt
IV – VI miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa – w kategorii chłopców.

Dodatkowo:
- 8 nagród rzeczowych przyznanych losowo wśród uczestników

Suma wartości wszystkich nagród rzeczowych wynosi: 2.500 zł.!
Wśród nagród: 6 x Mi Band 4, 10 x słuchawki bezprzewodowe Huawei, 10 x zegar szachowy DGT,
5 x plecak oraz 4 x kubek z motywem szachowym.

Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Rygor sanitarny
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz kibice muszą przestrzegać poniższych zasad oraz stosować się do zaleceń organizatora udzielanych podczas trwania turnieju:
- w holu przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zmierzyć we własnym zakresie temperaturę ciała bezdotykowym termometrem naściennym. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 ºC uczestnictwo w mistrzostwach należy skonsultować
z organizatorem.
- w budynku szkoły zawodnicy (poza bezpośrednim uczestnictwem w rywalizacji sportowej) oraz opiekunowie poruszają się w maseczce zasłaniającej usta i nos.
- przebywając na terenie szkoły należy zachować dystans społeczny.
- opiekunowie nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie gry zawodników oraz na trybunach sali gimnastycznej

XI. Ustalenia końcowe
 turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
 pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
 grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
 interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
 uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
 organizatorzy podczas turnieju zapewniają opiekę pielęgniarską dla uczestników.
 zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie organizatora ,Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i w lokalnej prasie.
 Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
Regulamin Otwartych Mistrzostw Białołęki Dzieci
w Szachach 2020 r.

I. Cel
 Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 Rywalizacja sportowa
 Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Klub Sportowy GAZELA, ul. Myśliborska 98B/68 przy wsparciu Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy.

III. Termin i miejsce
Turniej rozegrany zostanie w 3 grupach:
Turniej „A” – dzieci przedszkolne i szkolne z klas I - III z roczników 2011 i młodsi
Turniej „B” – dzieci szkolne z klas IV – VIII urodzone w latach 2010 – 2006
Turniej „C” – dzieci ze szkół ponadpodstawowych z roczników 2005 i starsi

Turniej odbędzie się 25 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie
ul. Ceramiczna 11 w godzinach 10.00 – 14.00

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• Formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

V. System i tempo gry
 Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
 Tempo gry 12 minut + 3 sekundy na każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do chwili jego rozpoczęcia. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku zgłoszenia 120 uczestników we wszystkich grupach. Zgłoszenia po zamknięciu zapisów będą przyjmowane jako rezerwowe – uczestnik wystąpi w turnieju w przypadku niezgłoszenia się zawodnika z listy podstawowej.

VII. Wpisowe
Zawodnicy KS GAZELA zwolnieni z wpisowego. Pozostali zawodnicy – 30 zł.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
 wartościowanie Buchholza 1
 wartościowanie Buchholza
 liczba zwycięstw
 wartościowanie progresywne
 bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody
W każdym z turniejów:
I - III miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa – w kategorii chłopców i dziewcząt
IV – VI miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa – w kategorii chłopców.

Dodatkowo:
- 6 nagród rzeczowych przyznanych losowo wśród uczestników

Suma wartości wszystkich nagród rzeczowych wynosi: 2.500 zł.

Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Rygor sanitarny
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz kibice muszą przestrzegać poniższych zasad oraz stosować się do zaleceń organizatora udzielanych podczas trwania turnieju:
- w holu przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zmierzyć we własnym zakresie temperaturę ciała bezdotykowym termometrem naściennym. W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 ºC uczestnictwo w mistrzostwach należy skonsultować
z organizatorem.
- w budynku szkoły zawodnicy (poza bezpośrednim uczestnictwem w rywalizacji sportowej) oraz opiekunowie poruszają się w maseczce zasłaniającej usta i nos.
- przebywając na terenie szkoły należy zachować dystans społeczny.
- opiekunowie nie mogą przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie gry zawodników.
- pojemność trybun sali gimnastycznej wynosi 25% nominalnej ilości miejsc.

XI. Gastronomia
Podczas mistrzostw będzie możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej partnera turnieju baru „Większa Połowa” serwującego: zapiekanki i hot dogi, napoje zimne i ciepłe oraz słodkie przekąski.
Płatność tylko gotówką.

XI. Ustalenia końcowe
 turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
 pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
 grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
 interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
 uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
 organizatorzy podczas turnieju zapewniają opiekę pielęgniarską dla uczestników.
 zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie organizatora ,Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i w lokalnej prasie.
 Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager