Turniej klasyfikacyjny na V i IV kat

04.12
2021
Date
Strykowo
POL
Place
30'
Tempo
6/6
Rounds

Turniej klasyfikacyjny na V i IV kat
Strykowo /k Stęszewa, 04.12.2021

1, Cel turnieju
- popularyzacja szachów na terenie gminy Stęszew
- podnoszenie umiejętności szachowych oraz doskonalenie zasad
współzawodnictwa sportowego
- możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

2. Organizatorzy:
- Autonomiczna Sekcja Szachowa Lipno Stęszew
- Sołectwo Strykowo

3. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 6 rund, tempo 30 min na zawodnika

4. Miejsce rozgrywek:
Sala gimnastyczna w Strykowie, przy boisku sportowym i OSP

5. Termin
04 grudnia 2021, godz. 10.00,
potwierdzenie udziału 9.00-9.50

6. Uczestnicy:
W zawodach mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział i opłacą wpisowe w dniu turnieju.
Ilość uczestników ograniczona - 60 osób decyduje kolejność zgłoszeń. W dniu zawodów będą przyjmowane zgłoszenia w przypadku wolnych miejsc.
(Obowiązuje zapis partii)

7. Nagrody:
I-III miejsce - nagrody rzeczowe
dodatkowo przewidziano min 3 nagrody losowe - dokładna ilość będzie podana po I rundzie.

8. Wpisowe:
40 zł - uczestnicy poza gminy Stęszew
20 zł - mieszkańcy Gminy Stęszew, zawodnicy ASSz Lipno Stęszew,
uczestnicy szkółki szachowej w Grodzisku Wlkp.
w kwocie wpisowego ujęta jest opłata klasyfikacyjna

9. Sędziowanie:
Sędzią głównym zawodów jest pan Krzysztof Rozumek – sędzia klasy II

Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
1. Liczba zdobytych punktów
2. Buchholz Cut-1
3. Buchholz
4. Liczba zwycięstw
5. Progres

10. Informacje dodatkowe:
- grający muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem
dystansu społecznego oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
- na salę gry będą wpuszczani zawodnicy grający w turnieju oraz obsługa po
uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
- w turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi.
- nie ma obowiązku grania partii w maseczce.
- udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów
informacyjnych oraz promocji i reklamy działań organizatorów.

Zapis w regulaminie
Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl
Postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zm.) oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku

chess:manager