XXIX EDYCJA SUWALSKIEJ SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ - grupa B - turniej I

20.11
2022
Date
Suwałki
POL
City
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIX EDYCJA SUWALSKIEJ SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ

SEZON 2022/2023

CEL:
• Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
• Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
• Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach, Fundacja Jaćwież (Paweł Jaroch, 692 244 586, www.fundacjajacwiez.pl).

TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się w formie 6 turniejów, w czasie roku szkolnego 2022/2023, w Szkole Podstawowej nr 11
w Suwałkach (ul. Szpitalna 66 – stołówka szkolna). Terminy ostatnich 4 turniejów podane zostaną
na początku nowego roku.
• Potwierdzenie udziału najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem każdego turnieju (osoby nie potwierdzone
zaczną turniej od II rundy). Istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com.
• Terminarz:
I Turniej 20.11.2022 r. start 09.00
gr. A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5191753066872832
gr. B https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5197803081957376
II Turniej 04.12.2022 r. start 09.00
gr. A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081945785499648
gr. B https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5107614321999872

UCZESTNICTWO:
• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play”
i niniejszego Regulaminu.
• Turnieje będą rozgrywane w dwóch grupach:
Grupa A OPEN – dla wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorośli)
Grupa B do lat 9 – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsi
• W zawodach obowiązuje wpisowe: 20 zł płatne na miejscu lub przelewem na konto
Fundacji Jaćwież 87 1240 1848 1111 0010 8771 3140. Zgłoszenie przesłanie po terminie wzrasta do 30 zł.
• Na zawody zapisujemy się najpóźniej na dzień przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego
lub serwis turniejowy!

SYSTEM ROZGRYWEK:
• Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie. Punktacja w
turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
• Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza,
wartościowanie pełne Bucholtza, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek, progres.

NAGRODY:
• Po każdych zawodach najlepsze 3 osoby wśród chłopców i dziewcząt z każdej grupy otrzyma nagrody rzeczowe
i dyplomy, zwycięzcy – puchary (do lat 9 – 2013 i młodsi, do lat 13 – 2009 i młodsi, OPEN). W miarę możliwości
za dalsze miejsca przewidziane są drobne upominki.
• Na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej za 6 pierwszych miejsc, a w indywidualnej
za 6 pierwszych miejsc dla dziewczynek i chłopców z wszystkich grup.
• Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 5 najlepiej punktowanych turniejów.
• Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym
minimum 1 dziewczynka (w każdej grupie).
• Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zawodnicy proszeni są o noszenie obuwia na zmianę na każdą ligę.
• W każdej lidze grupa A będzie zgłoszona do FIDE.
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego komunikatu organizacyjnego.
• Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
• Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
• Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych
osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów
medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być
wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania
integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania
ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

chess:manager