III Wakacyjny Klasyczny Turniej Szachowy - OPEN A (1400-1600)

08.07.2021
13.07.2021
Date
Wieleń
POL
Place
45'
+15"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Gerono, Aleksander 1086 6.0
2. Cudyk, Oliwia 1056 5.0
3. Janeczek Maksymilian 5.0
4. Sękiewicz, Weronika 5.0
5. Mochól, Krzysztof 1028 4.5
See all 14 players

REGULAMIN

III Wakacyjny Klasyczny Turniej Szachowy**

1. Organizator:
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Dolnośląski Związek Szachowy
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

2. Cel.
- promocja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
- spędzenie czasu w miłej atmosferze.

3. Termin.
8-13 lipca 2021 r. czwartek - wtorek.

4. Miejsce.
OW Krokus, Wieleń Zaobrzański, Plac Pielgrzymów 9.

5. Grupy rozgrywkowe.

-** OPEN A **– 1400 - 1600
- **OPEN B **– do 1400

6. Tempo gry.
- OPEN A – 45 minut + 15 sekund/na posunięcie – 7 rund
- OPEN B – 30 minut + 5 sekund/ na posunięcie – 7 rund

7. Przepisy.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

8. Wpisowe.
Płatne gotówką w dniu turnieju lub na konto klubu (dane poniżej).
Wpisowe do turnieju wynosi:
OPEN A,B – 200 zł
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra, ul.Sudecka 42, 58-500, Jelenia Góra, nr konta bankowego: Bank BNP Paribas S.A., nr 98 2030 0045 1110 0000 0287 0220. Tytułem: opłata wpisowa, imię, nazwisko, grupa.

9. Nagrody:
OPEN A: miejsca 1-3, najlepsza kobieta, najlepszy junior (do lat 18) – dyplom, nagroda rzeczowa
OPEN B: miejsca 1-3, najlepsza kobieta,– dyplom, nagroda rzeczowa

10. Terminarz:

 OPEN A, B

 9.08.07.2021 r. 
     16:00 - runda 1

 09.07.2021 r. 
   9:30 – runda 2

10.07.2021 r.
  9:30 - runda 3
    15:00 - runda 4

11.07.2021 r.
  9:30 - runda 5

12.07.2021 r.
  9:30 - runda 6

13.07.2021 r.
  9:30 - runda 7

12. Zgłoszenia:
Za pośrednictwem serwisu chessmenager lub sms (507-044-735 - imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria szachowa) do 18.06.2021 r do godz. 18:00. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (obowiązują limity w poszczególnych grupach).

13. Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

chess:manager