XVI cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie - Wiosna z Szachami

19.06
2021
Date
Szczecin
POL
Place
20'
+10"
Tempo
6/6
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Zaręba, Piotr 1160 5.0
2. Hury, Tymoteusz 1565 5.0
3. Czyżyk, Paweł 1355 4.5
4. Bury, Miłosz 1540 4.5
5. Gbiorczyk, Mikołaj 1393 4.5
See all 36 players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie
Wiosna z Szachami - 19.06.2021 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. TERMIN I MIEJSCE
Sobota - 19.06.2021 r. Dom Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa
10:00 - 15:30 - rozgrywki turniejowe
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch.
W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wiek do 18 lat (ur. 2003 i młodsi).
2. Zgłoszenie uczestnictwa do czwartku, 17.06.2021.
3. Opłata startowa w gotówce bezpośrednio przed turniejem lub wpłata na konto.

Opłata startowa wynosi:
30,00 zł - wszyscy uczestnicy;
20,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2021 r.

Dane do wpłat:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

Uczestnicy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Szachowym, muszą wypełnić formularz (nie dotyczy zawodników zagranicznych) http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia online: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5193510816841728
E-mail: klub@szachy.szczecin.pl
Liczba uczestników ograniczona do 50.

VI. NAGRODY
I, II, III miejsce: statuetki i nagrody rzeczowe
I, II, III miejsce wśród dziewcząt: statuetki i nagrody rzeczowe
I, II, III miejsce do lat 10 (ur. 2010 i młodsi): statuetki i nagrody rzeczowe
Nagrody dodatkowe w klasyfikacjach: bez kategorii szachowej, z V kategorią, z IV kategorią, najlepszy zawodnik zagraniczny. Dyplomy i gadżety dla wszystkich uczestników.
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Za opiekę i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie https://docs.google.com/document/d/15ffMfpS4zRoTvMDphFKdBcY5qNizr6C5TowFW38wgik/
Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl nr tel. 663-233-532

chess:manager