XXIX EDYCJA SUWALSKIEJ SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ - grupa A - turniej I

20.11
2022
Date
Suwałki
POL
Place
10'
+5"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Butkiewicz, Jan 1637 20.0
2. Pojawa, Jakub 1377 18.0
3. Butkiewicz, Hanna 1131 18.0
4. Boguszewski, Kacper 1244 17.0
5. Wasilewski, Mateusz 17.0
See all 33 players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIX EDYCJA SUWALSKIEJ SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ

SEZON 2022/2023

CEL:
• Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.
• Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.
• Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza
w Suwałkach, Fundacja Jaćwież (Paweł Jaroch, 692 244 586, www.fundacjajacwiez.pl).

TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się w formie 6 turniejów, w czasie roku szkolnego 2022/2023, w Szkole Podstawowej nr 11
w Suwałkach (ul. Szpitalna 66 – stołówka szkolna). Terminy ostatnich 4 turniejów podane zostaną
na początku nowego roku.
• Potwierdzenie udziału najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem każdego turnieju (osoby nie potwierdzone
zaczną turniej od II rundy). Istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: fundacjajacwiez@gmail.com.
• Terminarz:
I Turniej 20.11.2022 r. start 09.00
gr. A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5191753066872832
gr. B https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5197803081957376
II Turniej 04.12.2022 r. start 09.00
gr. A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081945785499648
gr. B https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5107614321999872

UCZESTNICTWO:
• W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play”
i niniejszego Regulaminu.
• Turnieje będą rozgrywane w dwóch grupach:
Grupa A OPEN – dla wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorośli)
Grupa B do lat 9 – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsi
• W zawodach obowiązuje wpisowe: 20 zł płatne na miejscu lub przelewem na konto
Fundacji Jaćwież 87 1240 1848 1111 0010 8771 3140. Zgłoszenie przesłanie po terminie wzrasta do 30 zł.
• Na zawody zapisujemy się najpóźniej na dzień przed rozegraniem każdych zawodów na adres sędziego głównego
lub serwis turniejowy!

SYSTEM ROZGRYWEK:
• Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie. Punktacja w
turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.
• Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza,
wartościowanie pełne Bucholtza, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek, progres.

NAGRODY:
• Po każdych zawodach najlepsze 3 osoby wśród chłopców i dziewcząt z każdej grupy otrzyma nagrody rzeczowe
i dyplomy, zwycięzcy – puchary (do lat 9 – 2013 i młodsi, do lat 13 – 2009 i młodsi, OPEN). W miarę możliwości
za dalsze miejsca przewidziane są drobne upominki.
• Na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej za 6 pierwszych miejsc, a w indywidualnej
za 6 pierwszych miejsc dla dziewczynek i chłopców z wszystkich grup.
• Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 5 najlepiej punktowanych turniejów.
• Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym
minimum 1 dziewczynka (w każdej grupie).
• Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Zawodnicy proszeni są o noszenie obuwia na zmianę na każdą ligę.
• W każdej lidze grupa A będzie zgłoszona do FIDE.
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego komunikatu organizacyjnego.
• Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).
• Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
• Zawody rozgrywane są wg aktualnych Przepisów Gry FIDE i PZSzach.
• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych
osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów
medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być
wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania
integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania
ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

chess:manager