Otwarte Mistrzostwa Szczecin 2021 - turniej na kategorie okręgowe "Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego"

29.12.2021
30.12.2021
Date
Szczecin
POL
Place
60'
Tempo
7/7
Rounds

Nagrody:

I m. 300,00 zł

II m. 200,00 zł

III m. 100,00 zł

IV m. nagroda rzeczowa

V m. nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta - medal i nagroda rzeczowa

Ur. 2003-2006 - medal i nagroda rzeczowa

Ur. 2007-2010 - medal i nagroda rzeczowa

Ur. 2011 i młodsi - medal i nagroda rzeczowa


I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Dom Kultury “Klub Skolwin” www.klubskolwin.pl
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.
Wyłonienie Mistrzów Szczecina na rok 2021.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.
III. TERMIN I MIEJSCE
Dom Kultury ”Klub Skolwin” ul. Stołczyńska 163, 71-869 Szczecin
Turniej FIDE “O mistrzostwo Szczecina” - 27-30.12.2021 - 4 dni
Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego” - 29-30.12.2021 - 2 dni
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do 23.12.2021 i opłacenie wpisowego.
Zgłoszenia online:
Turniej FIDE “O Mistrzostwo Szczecina” - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5721820256796672
Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego” - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5188762604666880
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać FIDE ID Number (FIN).
Wpisowe wynosi:
Turniej FIDE “O Mistrzostwo Szczecina” - 100,00 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE)
Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego” - 50,00 zł
Wpisowe należy wpłacić na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Mistrzostwa Szczecina 2021” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.
Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2021 otrzymują 20 zł zniżki.
Liczba miejsc ograniczona do 70.
Pierwszeństwo udziału mają osoby, które opłacą wpisowe na konto. Osoby, które wpłacą wpisowe będą oznaczone na liście startowej i mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.
V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Obowiązuje podział na dwie grupy:
Turniej FIDE “O Mistrzostwo Szczecina” - turniej dla zawodników z minimum II kategorią
7 rund, system szwajcarski, tempo gry 90’+30”. Turniej zgłoszony do FIDE. Możliwość udziału zawodników z niższą kategorią pod warunkiem posiadania rankingu FIDE. Organizator może dopuścić do udziału 2-3 zawodników z III kategorią bez rankingu FIDE.
Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego” - ograniczenie rankingowe do 1600 PZSzach (II kategoria kobieca lub III kategoria męska)
7 rund, system szwajcarski, tempo 60’. Możliwość zdobycia kategorii szachowej do II włącznie.
W obu turniejach obowiązują Przepisy Gry FIDE i zapis partii jest obowiązkowy. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.
VI. HARMONOGRAM
Turniej FIDE “O Mistrzostwo Szczecina”:
27.12.2021 - 10:15 - 10:45 - potwierdzenie zgłoszeń i odprawa techniczna
27.12.2021 - 11:00 - runda 1, 16:00 - runda 2
28.12.2021 - 10:00 - runda 3, 15:00 - runda 4
29.12.2021 - 10:00 - runda 5, 15:00 - runda 6
30.12.2021 - 10:00 - runda 7, 14:00 - zakończenie turnieju

Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego”:
29.12.2021 - 09:15 - 09:45 - potwierdzenie zgłoszeń i odprawa techniczna
29.12.2021 - 10:00 - runda 1, 12:00 - runda 2, 15:00 - runda 3, 17:00 - runda 4
30.12.2021 - 10:00 - runda 5, 12:00 - runda 6, 14:00 - runda 7, 16:15 - zakończenie turnieju
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Turniej FIDE “O Mistrzostwo Szczecina”:
Nagroda finansowa za I miejsce 1000,00 zł + puchar Mistrz Szczecina 2021
Nagroda finansowa za I miejsce wśród kobiet + puchar Mistrzyni Szczecina 2021
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.
Nagrody rzeczowe i medale w grupach wiekowych do lat 10, 14 i 18.
Turniej na kategorie okręgowe “Ku Pamięci Polskich Żydów Okresu Międzywojennego”:
Statuetki i nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 10, 14 i 18 oraz dla najlepszej kobiety.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator zapewnia zawodnikom bezpłatny dostęp do kawy, herbaty i wody.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w strefie rozgrywek. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager